Emisja papierów wartościowych - strona 24

Finanse publiczne i prawo finansowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Niezgoda
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 5670

, kredyty, emisje papierów wartościowych) Wyjątek: prywatyzacja majątku często powoduje, że tych środków...

Pytania testowe z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3857

wynagrodzenia i świadczenia socjalne 21. Podstawowym źródłem dochodów publicznych są; dochody z emisji papierów...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

cenie emisyjnej, która nie ulega zmianie przez okres emisyjny. Wpływy z emisji papierów wartościowych...

Ściąga na egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1617

, inne - wobec pozostałych jednostek z tytułu: kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, weksli...