Emisja papierów wartościowych - strona 14

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

finansowego na hurtowym rynku pośrednictwa finansowego - operacje polegające na gwarantowaniu emisji papierów...

Rynki walutowe- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Blandyna Puszer
  • Rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 812

i na tej bazie emituje papiery wartościowe. Prowadzenie na zlecenie emisji obcych - organizacja, emisja papierów...

Państwowy dług publiczny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

. Na pożyczkodawcę wywierana jest presja psychologiczna, efekt marketingowy, a ponadto warunki emisji papieru...

Konstytucja RP rozdział X

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1827

lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe...