Matematyka finansowa - kapitalizacja, dyskonto, renta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 11256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matematyka finansowa - kapitalizacja, dyskonto, renta - strona 1 Matematyka finansowa - kapitalizacja, dyskonto, renta - strona 2 Matematyka finansowa - kapitalizacja, dyskonto, renta - strona 3

Fragment notatki:

7 stron notatek z matematyki finansowej w formacie doc. Wzory, definicje, zadania, przykłady. Tematy objaśnione w notatce to między innymi: wartość pieniądza w czasie, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość pieniądza w czasie, renta należna i odroczona, wieczysta, składniki rynkowej stopy procentowej, dyskonto, stopa procentowa, długość okresu inwestowania, wielkości, parametry służące określaniu wartości pieniądza w czasie, określenie wartości przyszłej, określenie wartości obecnej, wartość przyszłej renty, PMT ? wielkość renty, liczba lat, renta wieczysta, wartość końcowa regularnych płatności, składniki rynkowej stopy procentowej, nominalna stopa procentowa, zapadalność, inne czynniki kształtujące poziom stóp procentowych, efektywna stopa procentowa, kość określająca częstotliwość kapitalizowania odsetek, okres wpłaty.

Wartość pieniądza w czasie, kapitalizacja, dyskontowanie (graficznie, wzór); Wykazać różnicę, renta należna i odroczona, wieczysta; Składniki rynkowej stopy procentowej (wpływa inflacja, termin zapadalności, nominalna stopa %)
WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Zmienna wartość pieniądza w czasie umożliwia nam porównywanie różnych wartości pieniądza w różnych czasie. Wynika ona z występowania zjawisk ekonomicznych tj. inflacja czy też zmiana stóp procentowych. To co posiadamy w chwili obecnej może więc zmienić wartość w przysłości. Ze zmianą wartości jest związane ryzyko, gdyż bez szczególowej analizy nie wiemy do końca czy pieniądz straci na wartości czy też zyska.
Narzędziami służącymi porównywaniu różnych kwot pieniężnych w czasie służą:
- Kapitalizacja - proces szukania wartości przyszłej wykorzystując narzędzie procesu składowanego,
- Dyskontowanie - proces odwrotny, szukanie wartości obecnej,
KAPITALIZACJA (co miesiąc są dopisywane odsetki od odsetek)
Kapitalizacja jest procesem szukania przyszłej wartości przypływających sum pieniężnych
Procent składany można obliczyć wg zależności, (1+r)t r - stopa procentowa
t - długość okresu inwestowania
ten wzór jest właściwy, gdy kapitalizacja odbywa się raz do roku.
W przypadku inwestycji lokaty do roku ale realizowanej częściej ma zastosowanie następujący wzór:
DYSKONTO
Dyskontowanie jest odwrotnością kapitalizacji, czyli szukaniem obecnej wartości przyszłych (oczekiwanych) dochodów D=FV-P Kapitalizacja częściej realizowana niż raz w roku
Instrument oznacza, że instrument kupowany jest po cenie niższej niż wartość jaką posiada, różnica stanowi dyskonto np. 100-95=5 -> dyskonto
Wielkości, parametry służące określaniu wartości pieniądza w czasie
1. Określenie wartości przyszłej
FV=PV(1+i)t PV - wartość obecna (present value)
FV - future value
2. Określenie wartości obecnej
Renta to szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas.
Wyróżniamy rentę:
zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność dokonywana na koniec każdego okresu rentę należną - płatność dokonywana na początek okresu.
Wartość przyszłej renty
- wzór przy założeniu, że kapitalizacja mamy raz w roku
PMT - wielkość renty (kwotowa)


(…)

… procentowej jest zależna od nominalnej stopy procentowej, inflacji, terminu zapadalności, ryzyka oraz celu pożyczki.
Nominalna stopa procentowa
K*=K+IP+LP+DRP+MRP
Za pomocą tych wszystkich znaków wyodrębniono kształtowanie nominalnej stopy procentowej.
K* - realna stopa procentowa jest charakterystyczna dla instrumentu wolnego od ryzyka przy założeniu, że inflacja będzie równa zero.
Poziom K* zależy od 2…
… obiegiem pieniądza(przepływ), bo ma wpływ na poziom inflacji
II Poziom zadłużenia deficytu budżetowego do narzędzi, które służą ograniczeniu deficytu należa:
- emisja papierów wartościowych Skarbu Państwa (emisja na otwartym rynku)
- zaciąganie pożyczek
III Bilans handlu zagranicznego
ma bardzo złożony wpływ na stopy procentowe, ni można określić czy eksport spowoduje wzrost czy spadek stopy procentowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz