Emisja papierów wartościowych - strona 15

Nadzór finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

Może uczestniczyć w emisjach papierów wartościowych i świadczyć usługi związane z taką emisją Może świadczyć sługi...

Bank - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

w funduszach inwestycyjnych Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych Obrót papierami...

Finanse - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

, emisja papierów wartościowych)  monetyzacja długu - kredyt w banku centralnym  sprzedaż majątku...

Testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Sowinski
 • Prawo bankowe
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2989

% funduszy własnych Prawo emisji papierów wartościowych przysługuje: bankom, które uzyskały zezwolenie...

Definicja banku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

instrumentów rynku pieniężnego, waluty obcej, udział w emisji papierów wartościowych, doradztwo i zarządzanie...

Wykład - Istota i funkcje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

finansowych Podstawowy przepływ kapitału odbywa się poprzez emisję papierów wartościowych i giełdę Banki...

Definicja podatku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Otte
 • Podstawy finansów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

: - kredytów, pożyczek, - emisji papierów wartościowych, - nie regulowania przez jednostki sektora publicznego...