Elementarz - strona 8

Biuro do spraw Narkomanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

. Elementarz — składa się z cyklu 8 spotkań realizowanych w klasie przez nauczyciela. Nauczyciel pracuje...

Informatyka w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Jakub Krasicki
 • Informatyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2184

, ale ich                                                               10 M. Molski, S. Opala, Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wydawnictwo MIKOM...

PEDAGOG SZKOLNY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2499

Psychologiczne, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. Drugi Elementarz - czyli program 7...

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

- podejmowanie decyzji - realizacja i organizacja - kontrola - informacja i komunikacja - elementarz...

Oświata na terenach zaboru rosyjskiego i pruskiego po 1830 roku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1022

ZAJĘCIA VII - Oświata na terenach zaboru rosyjskiego i pruskiego po 1830 roku. ZABÓR ROSYJSKI OŚWIATA I SZKOLNICTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM PO UADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO: Po upadku powstania listopadowego Mikołaj I zastosował wobec Królestwa Polskiego szereg represji. W całym kraju wprowadzono okup...

Oświata i myśl pedagogiczna po upadku Państwa Polskiego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2569

ZAJĘCIA 7- OŚWIATA I MYŚL PEDAGOGICZNA PO UPADKU PAŃSTWA POLSKIEGO Na terenach zaboru pruskiego (germanizacja a Śląsku, Liceum Warszawskie). Rosja (poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego, działalność Czackiego i Kołłątaja- Liceum Krzemienieckie). Szkolnictwo w Księstwie Warszawskim i Królestwie...

Eliza Orzeszkowa "Cham" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1288

. Stwierdziła, że go nauczy, tylko potrzebuje elementarza. Paweł miał go załatwić, ale teraz chciał dowiedzieć...