Elastyczność popytu względem reklamy - strona 43

Ekonomia - notatki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
 • Ekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3059

. Elastyczność popytu i podaży :cenowa elastyczność popytu: współczynnikiem cenowej elastyczności popytu jest E...

Planowanie produkcji- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1946

działań - np. marketingowych i kreowania popytu, budowania kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dopasowania...

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3185

) Elastyczność popytu i jej wpływ na decyzje przedsiębiorstw i konsumentów. Elastyczność popytu - relacja...

Podaż, popyt, rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1617

popytu. Np. popyt na ropę naftową jest nieelastyczny względem ceny. Determinanty elastyczności cenowej...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

nad wielkością podaży (QD>QS). 13 37. Rodzaje elastyczności popytu. ∆𝑸 𝑫𝑨 𝑸 𝑫𝑨 ∆𝑷 𝑨  Elastyczność cenowa...