Elastyczność popytu względem reklamy - strona 42

Marketing mix - istota

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
  • Marketing
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1043

na ostatecznego odbiorcę, głównie przez reklamę tak, aby zwiększyć popyt na produkt i w ten sposób skłonić...

Wykład - rynek pracy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

oraz zbyt małej elastyczności płac Bezrobocie nieefektywnego popyty (keynesowskie, cykliczne) - związane...

Marketing - istota, funkcje, rola

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1694

Powszechnej PWN marketing to „działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania...

Zintegrowany marketing medialny-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Tomasz Knecht
  • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 378
Wyświetleń: 882

potrójne sprzężenie zwrotne. Cena towaru jest ustalana przez mechanizm rynkowy. Popytem nazywamy...