Elastyczność popytu względem reklamy - strona 44

Makro

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

w praktyce gospodarczej - Elastyczność popytu i podaży Podstawowymi elementami rynku są popyt, podaż i cena...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Zbigniew Klimiuk
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

% →wzrost podaży obligacji długoter. →spadek ich cen→wzrost stóp % →zakup papierów krótkoter. →wzrost popytu...

E-commerce -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr inż. Ryszard Wolny
  • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1253

. Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) handel elektroniczny to produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja...