E-commerce -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
E-commerce -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

E-commerce. E-buisness :
E-buisness można zapisać w postaci formuły:
EB=EC+BI+CRM+SCM+ERP Electronic commerce Buisness intelligence (BI) - swoim zakresem obejmuje gromadzenie informacji wtórnych jak i pierwotnych dotyczących konkurencji, zjawisk zachodzących na rynku, klientów itd. Customer relationship management (CRM) - narzędzie w postaci oprogramowania, które ma za zadanie pomóc w osiągnięciu celów związanych z identyfikacją własnych klientów, zwiększania ich lojalności, czy w końcu poprawienia jakości świadczenia własnych usług . Co to jest e-buisness ? Supply chain management (SCM) - obejmuje koordynację kanałów dystrybucji produktów w sposób gwarantujący dotarcie produktu do klienta na czas z zachowaniem wszelkich walorów użytkowych. Enterprise resorce planning (ERP) - odnosi się do operacji w przedsiębiorstwie jak Np. koordynacja działań w zakresie gospodarki materiałami, bazy magazynowej, dokonywanych zamówień itd. Handel elektroniczny / e-commerce / :
Proces kupna, sprzedaży lub wymiany produktów i usług oraz informacji przez sieci komputerowe włączając w to Internet
Proces prowadzący do zawarcia i zrealizowania transakcji dotyczącej kopna-sprzedaży bądź wymiany produktów oraz usług, jaki i innych dóbr jak: know-how, informacje, prawa autorskie itd., który jest realizowany przy wykorzystaniu mediów teleinformatycznych.
Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) handel elektroniczny to produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne . Zakres e-biznes: Główne grupy odbiorców - dostawców (podmiotów reprezentujących popyt i podaż na wirtualnym rynku); Buisness to buisness (B2B) - Rozwiązania te mają na celu realne obniżenie kosztów i usprawnienie procesów, przez co jest możliwe zwiększenie zysku lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Buisness to consumer (B2C) - Sprzedaż typu przedsiębiorstwo - klient indywidualny. Consumer to consumer (C2C) - Sprzedaż typu klient indywidualny - klient indywidualny, Np. akcje - www.allegro.pl Buisness to employees (B2E) - Handel elektroniczny w tej grupie jest marginalny, wymiar B2E odnosi się do całości relacji między przedsiębiorstwem a pracownikami, a działania koncentrują się na funkcji informacyjnej przedsiębiorstwa względem pracowników na przykład przez pocztę wewnętrzną, Internet czy aplikacje wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Buisness to goverment lub public administration (B2G or PA) - Rozwiązania B2G dają możliwość przedsiębiorstwu budowy trwałych związków z administracją publiczną, ubieganie się o zamówienia publiczne oraz lepszego przepływu informacji między tymi podmiotami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz