Markets and competitors

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Markets and competitors - strona 1 Markets and competitors - strona 2 Markets and competitors - strona 3

Fragment notatki:

Markets and competitors: global market - rynek światowy
B2B (Buisness-to-buisness) - między firmami
B2C (Buisness-to-consumer) - firma do klienta
B2G (Buisness-to-govemment) - firma do rządu
to reach a peak of / to peak - osiągnąć próg
the property market - rynek nieruchomości
aimed at - skierowany do
to target/aim for - celować
an exclusive - ekskluzywny
income level - poziom dochodu
the stock market - rynek giełdowy
te bond mrket - rynek obligacji
the foreign exchange market - rynek walutowy
the commodity market - rynek towarowy
bull market - wzwyżki / rynek byka
bear market - spadki
falling market - spadający rynek (???)
booming - rozwijający się
expanding - rozszerzający się
growing - rosnący
is getting larger - powiększają się
competitive - konkurencyjny
declining - podupadający
domestic - krajowy
existing - obecny
foreign - zagraniczny
free - otwarty
global - globalny
international - międzynarodowy
worldwide - światowy
healthy - zdrowie
huge - ogromny
main - główny
mass - masowy
niche/specialist - specjalistyczny
potential - potencjalny
profitable - dochodowy
protected - chroniony
sluggish - powolny/ociężały
total - całkowity
wide - szeroki
share of the market / market share - udział w rynku
company in market - firma na rynku
product on market - produkty na rynku
is worth - jest wart
for - dla
in various ways - w różny sposób
revenue - zysk/dochód
number of employees - liczba pracowników
sales and distribution network - sieć sprzedaży i dystrybucji
market leader - lider rynkowy
product lines - linie produktów
competitor - konkurent
closest - najbliższy/krajowy
direct - bezpośredni/obecny
main/major - główny
nearest - najbliższy
competition - konkurencja
fair - uczciwa
fierce - zaciekła
strong/tough - silna/trudna(twarda)
healthy - zdrowa
open - otwarta
competitive - konkurencyjny
extremely - ekstremalnie
highly - wysoko
fiercely - zaciekle
benefit - odnosić korzyści
consumer benefits - klienci odnoszą korzyści
retail banking - bankowość detaliczna
face a lot of competition - mamy do czynienia z dużą ilością konkurencji
declining - podupadający
enormous - ogromny
interference - zagrożenie/ignorancja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz