Elastyczność popytu względem reklamy - strona 3

Podstawy reklamy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy reklamy
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4564

, ukierunkowujące popyt i zmniejsza jego elastyczność cenową oraz pobiera informacje z rynku. zakres komunikacji...

Rynek - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1547

na zmiany cen bada się przy pomocy elastyczności cenowej popytu. Elastyczność cenowa bada jak zmienia...

Elastyczność popytu

 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 7595

, to mówimy, że popyt na to dobro jest elastyczny względem ceny. Cenowa elastyczność popytu - mówi o wpływie...

Elastyczność - względna zmiany zmiennej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

promocyjnych, skuteczna reklama prowadzi do obniżenia elastyczności cenowej popytu. 2.2. Elastyczność cenowa...

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1939

dla tak skonstruowanej krzywej popytu obliczeń elastyczności łukowej wynika ,że jest ona równa jedności bez względu...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 6832

kategoriami opisującymi rynek są: popyt, podaż i cena Podział rynków: Podział ze względu na rodzaj dóbr: rynki...

Popyt i podaż - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

nie są w stanie zapłacić wyższej ceny, dlatego ich zapotrzebowanie zmniejsza się. Elastyczność popytu i podaży...