rynek - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rynek - wykład - strona 1 rynek - wykład - strona 2 rynek - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Rynek- całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Kupno jest to zapotrzebowanie (popyt) konsumentów na różne dobra i usługi. Sprzedaż jest to podejście od strony producentów. Rynek jest to porozumienie między sprzedającymi a kupującymi, w którym podaż poprzez działania sprzedawców i popyt poprzez działania kupujących określa cenę towaru. Czyli gra popytu i sprzedaży doprowadza do powstania ceny towaru.
Cena towaru- jest to wartość towaru wyrażona w pieniądzu. Podstawowym warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania się cen. O rynku mówimy tylko wówczas gdy ceny swobodnie kształtują się wyłącznie pod wpływem popytu i podaży. ( bo np. w gospodarce centralnie planowanej czy nawet w gospodarce rynkowej może być tak, że cena istnieje ale tą cenę ustala Państwo np. Państwo ustala ceny biletów kolejowych, ceny energii elektrycznej, czyli były ceny, był popyt była podaż, ale wówczas nie mówiliśmy o rynku. Czyli rynek istnieje wówczas, gdy mamy do czynienia ze swobodą kształtowania się cen. Ceny rosną, ceny maleją tylko pod wpływem zmian po stronie popytu lub podaży albo równocześnie po stronie popytu i po stronie podaży. Można wyodrębnić rynek doskonały oraz rynki niedoskonałe. Rynek doskonały istnieje wówczas gdy spełnione są następujące warunki :
istnieje duże rozproszenie po stronie popytu i podaży czyli, jeżeli jest dużo kupujących i dużo sprzedających i w związku z tym żaden z nich nie ma wpłwu na cenę, bo jeżeli mamy do czynienia z monopolistą to może on wpływac na cenę.
wszyscy producenci mają swobodny dostęp do rynku inaczej mówiąc nie ma barier wejścia, nie występują bariery wejścia na rynki czyli każdy producent może swobodnie wejśc na rynek, ale w praktyce mogą wystąpić ograniczenia np. trzeba uzyskać patent, trzeba uzyskać licencję, trzeba mieć dostatecznie duże środki np. na reklamę, żeby wejść do jakiejś dziedziny produkcji, wówczas mówimy o barierach wejścia i wówczas mamy do czynienia z rynkiem niedoskonałym. dobra są jednorodne (jednorodność dóbr) czyli zakładamy, że poszczgólne dobra mają jednakowe cechy użytkowe ,czyli z punktu widzenia konsumenta nie jest ważne kto jest producentem tego dobra, producent jest jak gdyby anonimowy nie interesuje nas kto jest producentem interesuje nas konkretne dobro i niezależnie od tego czy producentem jest X czy Y to dobro z punktu widzenia użytkownika niczym się nie różni. rynek jest przejrzysty - przejrzystość rynku oznacza, że zarówno producenci jak i konsumenci doskonale orientują się, co dzieje się na rynku a więc konsumenci wiedzą, że inni producenci oferują zbliżone czy takie same ceny, że jakość dóbr oferowana przez innych odbiorców niczym się nie różni. Producenci z kolei znają nawzajem swoje metody produkcji, wiedzą jak kształtują się ceny produktów, zaopatrują się u producentów, którzy dają te same warunki zakupu surowców.

(…)

…, cena masła też rośnie, bo to jest bliski sybstytut w związku z tym dobra substytucyjne będą miały znak dodatni, a więc jeżeli elastyczność cenowa mieszana ma znak dodatni oznacza to, że między dobrem X i Y zachodzi zależność substytucyjna. Te dobra mogą być traktowane jako zaspakajające tą samą potrzebę i następuje ten efekt substytucyjny. Elastyczność ma znak dodatni. Badamy dobra komplementarne
… ( popyt maleje ). Ceny wpływają na popyt dwojako. Wywołują efekt substytucyjny i dochodowy. Efekt substytucyjny- wynika stąd, że tą samą potrzebę można zaspokoić przy pomocy różnych dóbr. Wzrost ceny danego dobra sprawia, że dobra inne, które zaspokajają tą samą potrzebę stają się względnie tańsze i popyt przesuwa się na dobra, których ceny nie ulegają zmianie. Efekt dochodowy- polega…
… rośnie, bo to jest popyt spekulacyjny. Zakładamy, że giełda będzie się rozwijała dobrze, że kupując te akcje zarobimy. Ćeny na giełdzie maleją, normalnie popyt powinien rosnąć, ale na giełdzie jest odwrotnie bo jest bessa, właściciele akcji starają się je sprzedać, ponieważ przewidują dalszy spadek popytu, a więc paradoks spekulacyjny dotyczy reakcji nie na bieżącą cenę, tylko reakcji na przewidywaną cenę. Przewidujemy zmianę ceny w przyszłosci i zmianę reakcji rynkowej.
Czynniki określające elastyczność popytu:
zakres występowania substytutów a więc im bardziej dostępne substytuty, im lepsze, im niższa ich cena, tym popyt będzie bardziej elastyczny względem ceny, ponieważ konsumenci będą przerzucali się na dobra substytucyjne. Czyli działa wówczas ten efekt substytucyjny. udział wydatków na dane…
… ale także od ceny substytutu czyli margaryny,masmixu.oleju itd. dochody ludności ( jeżeli dochody rosną, popyt także rośnie, wówczas takie dobro określane jest jako dobro normalne, mogą być też takie przypadki, że wraz ze wzrostem dochodu popyt na jakieś dobro maleje, dobro takie określane jest jako dobro podrzędne lub dobro niższego rzędu ) wraz ze wzrostem dochodu ludzie przerzucają się na wyższej jakości…
… dobra w ramach istniejącego aparatu produkcyjnego możemy łatwo zwiększyć produkcję czy tez maszyny. Aparat produkcyjny jest bardzo elastyczny i np. fabryki, które robiły dotychczas młynki do kawy, a teraz rośnie popyt na maszynki do mięsa czy są w stanie przestawić się na produkcję tych maszynek. Jeżeli się przetawią to będzie można szybko wraz ze wzrostem ceny maszynek zwiększyć produkcję. rezerwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz