Elastyczność popytu względem reklamy - strona 12

Cena - pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

do rozmiarów podaży jaką producenci są skłonni zaoferować przy tej cenie. 10. Cenowa elastyczność popytu...

Istota reklamy - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2744

” „Reklama nie może: 1) naruszać godności ludzkiej; 2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę...

Promocja i reklama- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

Typy reklamy ze względu na jej cel: reklama pionierska (informująca) reklama konkurencyjna (perswazyjna...

Mikroekonomia - wykłady

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3213

inne elementy wprowadza się pojęcie elastyczności popytu. Jest to procentowa zmiana wielkości popytu w stosunku...

Branża reklamowa - reklama

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

się na reklamę dopiero po tym, jak zostaną zabezpieczone wszystkie inne pozycje budżetowe. Ze względu na swoją...

Makro i mikroekonomia pojęcia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Radomiu
 • Ekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5656

, że dla określonego poziomu ceny popyt i podaż są w takiej samej wysokości. PE - cena równowagi *POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI...

PROMOCJA

 • dr inż. Aleksandra Wicka
 • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

firmy. RODZAJE REKLAMY Ze względu na wykorzystanie środków przekazu reklamowego • Masowa • Półmasowa...