Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 46

System informacyjny w controllingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Nesterak
 • Controlling
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1533

i odbiorcami. Za pomocą tej aplikacji przedsiębiorstwa mogą szybko dostosowywać się do wahań podaży i popytu...

Monopol - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1827

o wyskości zysku monopolowego: cenowa elastyczność popytu na dobra produkowane przez monopolistę ilość...

Lektura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

barterowej, tam podaż jednego dobra implikuje popyt na inne. W gospodarce z pieniądzem oznacza, że każda...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

. Następuje równoważenie popytu z podażą przy wyższej cenie. - INFLACJA KOSZTOWA - inflacja „pchana...

Makroekonomia - wykłady, SUM, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Dagmara Zuzek
 • Makroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5061

i podaż na pieniądz. Popyt na pieniądz reprezentują ludzie, przedsiębiorstwa podaż zas Bank Centralny...

Finanse międzynarodowe - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

popytu do podaży walut obcych na krajowym rynku walutowym, różnica w poziomie cen w kraju i zagranicą...