System informacyjny w controllingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacyjny w controllingu - strona 1 System informacyjny w controllingu - strona 2 System informacyjny w controllingu - strona 3

Fragment notatki:


SYSTEM INFORMACYJNY W CONTROLLINGU Wraz z rozwojem skali działania powstaje potrzeba stworzenia systemu kompleksowej informacji, który pozwoliłby kierownikom podejmować decyzje służące realizacji powierzonych im zadań. System powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów bieżących i przyszłych. W systemie informacyjnym należy zawrzeć procedury dotyczące zbierania i przetwarzania informacji, przekazywania ich do właściwych komórek organizacyjnych oraz prezentacji informacji źródłowych i przetworzonych.
Cechy systemu informacyjnego controllingu 1. Automatyzacja pracy pozwalająca zredukować do minimum pracę człowieka, zwłaszcza przy wypełnianiu dokumentów 2. Redukcja liczby dokumentów, zapisywanie danych tylko na jednym nośniku 3. Przyśpieszenie obiegu informacji w systemie poprzez rejestrację zdarzeń gospodarczych w miejscu ich powstania z możliwością natychmiastowej dostępności do nich. 4. Elastyczność umożliwiająca zaspokajanie różnorodnych i zmieniających się w czasie potrzeb informacyjnych użytkownika. 5. Zdolność adaptacji do zmieniającej się struktury organizacyjnej. 6. Funkcjonalność zapewniająca maksymalnie duży komfort pracy. 7. Ewolucyjność i rozwój. System powinno się tworzyć i wdrażać stopniowo, po to by mógł on obejmować kolejno po sobie następujące fazy procesu działania gospodarczego. 8. Łatwość przystosowania systemu do zmieniającego się sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 9. Bezpieczeństwo danych zamieszczonych w systemie Informacje dostarczane przez rachunkowość powinny być efektywne, identyfikowalne, dokładne, w miarę możliwości aktualne, a przede wszystkim użyteczne. Rachunkowość finansowa przeznaczona jest głównie dla odbiorców zewnętrznych: właścicieli, pożyczko- i kredytodawców, związków zawodowych, pracowników, kontrahentów, konkurentów, menedżerów. Rachunkowość zarządcza natomiast jest zorientowana głównie na odbiorców wewnętrznych, służąc menedżerom wszystkich szczebli zarządzania. Główna jej rola polega na dostarczeniu informacji, które stają się podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych, do planowania i kontroli działalności. System informatyczny jako narzędzie wspomagające controlling Budowa nowoczesnych systemów informacyjno-sprawozdawczych na potrzeby controllingu wymaga zaangażowania znacznych nakładów inwestycyjnych na stworzenie lub rozbudowę istniejącego systemu elektronicznego przetwarzania danych. Istniejące na rynku oprogramowanie można zestawić w następujących grupach dziedzinowych: 1. systemy zintegrowane klasy:
MRP (Material Requirement Planning-Planowanie Potrzeb Materiałowych),
MRP II (Manufacturing Resource Planning-Planowanie Zasobów Produkcyjnych) - umożliwiają one zarówno kontrolę realizacji zakupu i sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych, monitorowanie produkcji, prowadzenie rachunków kosztów, obsługę funkcji finansowo-księgowych, posiada liczne moduły analiz ekonomicznych czy informowania kierownictwa oraz wiele innych.


(…)

… zamówienia następuje automatyczna ewidencja przeprowadzonej sprzedaży. System CRM jest w pełni zintegrowany z produkcją, zakupami, finansami, może wykorzystywać pocztę elektroniczną, komunikację i sprzedaż przez Internet. SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) składa się natomiast z aplikacji służących integracji i automatyzacji procesów gospodarczych zachodzących w relacjach firmy…
…, serwis, modelowanie, system informowania kierownictwa, zarządzanie przebiegiem prac. MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). 2. systemy zintegrowane w obszarach finansowo-księgowym i dystrybucji, 3. systemy dziedzinowe (system finansowo-księgowy, system kalkulacji kosztów), 4. analizatory, służące głównie tworzeniu analiz ekonomicznych, 5. symulatory procesów biznesowych. W Polsce małe i średnie firmy w większości stosują programy komputerowe opracowane przez własnych pracowników, przy wsparciu specjalistów z zewnątrz. Są one budowane na platformie Windows, najczęściej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta także z możliwości adaptacji najbardziej rozbudowanych systemów komputerowych, do własnych warunków. Dotyczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz