Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 25

Makroekonomia - Pomoce naukowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

popyt na prace. 32a Rownowaga na rynku pracy przy stałej podaży pracy L s niezależnie od w.: Zadanie max...

Zagadnienia egzaminacyjne.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

optymalizacyjne. Ilustracja geometryczna tego zadania 3. Zadanie wyboru gospodarstwa domowego a funkcja podaży...

Zarządzanie marketingiem - popyt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

czy towarzystwa ubezpieczeniowego. Bardzo często zadaniem specjalisty ds marketingu jest powiększanie popytu...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4494

mające przywrócić równowagę między popytem a podażą pieniądza. PRAWO GRESHEM'A, KOPERNIKA- pieniądz...

Ekonomia - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

modelu pajęczyny. (1) p - popyt (2) d - podaż 7.Elastyczność popytu: Elastyczność popytu - reakcję popytu...

Monopol - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

krzywej podaży. Rynkowa siła monopolu zależy od cenowej elastyczności popytu. Jest tym większa...