Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 26

Planowanie zasobów ludzkich

 • Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Strategia personalna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3332

. Analiza popytu i podaży zasobów ludzkich - współczynniki zwolnień, przemieszczeń i stabilności personelu...

Makroekonomia-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

cen Co to jest elastyczność cenowa popytu? Kiedy popyt jest elastyczny, kiedy neutralny...

Wykład - wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

kształtują się pod wpływem popytu i podaży. Jednakże rynki międzynarodowe są niedoskonałe. Czynniki...

Planowanie zatrudnienienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

i produkcyjnych. Prognozowanie Przy prognozowaniu popytu i podaży pracowników bierze się pod uwagę główne trendy...

Notatki + referat o teorii Friedmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228

, o zależności cen od podaży pieniądza. Uważał, że istnieją 3 czynniki kształtujące popyt: Majątek traktowany...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1491

Y Poziom cen (P) Dochód narodowy (Y) Popyt (D) Podaż (S) Cena (P) Równowaga (E) Popyt zagregowany...