Elastyczność popytu dochodowa - strona 79

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

i dochodowa popytu na usługi finansowe. Występuje duża wrażliwość rynku na wahania koniunkturalne. Istnieje...

Branding - Marka producenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • Marketing
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2093

Możliwość uzyskania wyższej ceny Możliwość zmniejszenia cenowej elastyczności popytu 3. Strategia marki...

Pytania testowe na egzamin z makroekonomi

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab. Maria Danuta Baraniecka
 • Makroekonomia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 5782

. Autonomiczny popyt inwestycyjny zmienia się pod wpływem: a - okresowego wzrostu konsumpcji, b - obniżenia...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 3360
Wyświetleń: 13783

w długim okresie, jeśli obniżony zostanie podatek dochodowy. Omów wpływ tego zjawiska na łączny popyt...

Optimum konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumenta I. Teoria użyteczności a równowaga konsumenta...