Zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3577
Wyświetleń: 14147
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

W dokumencie znajdują się również wykresy i wzory związane z przedmiotem.

W niniejszej notatce można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: metody oddziaływania państwa na popyt na pracę w długim okresie, model IS-LM, poziom dochodu, stopa procentowa, skuteczność polityki pieniężnej, zatrudnienie. Ponadto notatka zawiera informacje na temat: w jaki sposób wzrost godzinowej stawki płac wpływa na wielkość podaży pracy, od czego zależy wielkość inwestycji, od czego zależy wielkość eksportu.
W dalszej części dokumentu znajdują się też zadania związane z takim zagadnieniami jak:
polityka fiskalna, bezrobocie klasyczne, działania banku centralnego, wielkość popytu i wielkość podaży.

1. Określić metody, jakimi państwo może oddziaływać na popyt na pracę w długim okresie.
- obniżenie podatków,
- ulgi w zamian za zatrudnianie niepełnosprawnych,
- wprowadzenie robót publicznych,
- dotacje dla przedsiębiorców,
- niższe składki do ZUSu
2. Na podstawie modelu IS-LM: jak się zmieni poziom dochodu i stopy procentowej w krótkim okresie, jeśli spadnie ogólny poziom cen.
P MS R Co, I, X, AD Y
3. Ocenić długookresową skuteczność polityki pieniężnej.
M Ms R Co, I, X AD P ale P Ms R Co, I, X AD wypieranie całkowite
zatem polityka pieniężna w długim okresie jest nieskuteczna.
4. Krótko scharakteryzować pełne zatrudnienie.
Pełne zatrudnienie to średnia wielkość zatrudnienia w okresie. Uważa się, że jest to sytuacja, gdy bezrobocie nie przekracza pewnego standardu. GUS oblicza przeciętne zatrudnienie jako ogół wszystkich pracowników podzielonych przez liczbę pełnych wypracowywanych etatów.
5. W jaki sposób wzrost godzinowej stawki płac wpływa na wielkość podaży pracy.
Wiele zależy od tego, z jakiego punktu zostały podwyższone płace. Wraz ze wzrostem płac ujawniają się dwa efekty: substytucyjny i dochodowy. Przyjmuje się, że do pewnego momentu przewyższa efekt substytucyjny - ludzie są bardziej skłonni podjąć pracę (lub brać nadgodziny), gdyż są im proponowane lepsze warunki a cena czasu wolnego rośnie. Natomiast, po przekroczeniu pewnej granicy, gdy społeczeństwo jest bogate i zaspokoiło swoje potrzeby - wraz ze wzrostem płac zaczyna przeważać efekt dochodowy - ludzie bardziej cenią sobie czas wolny, gdyż uważają, że mają wystarczająco pieniędzy.
6. Korzystając z modelu klasycznego wyjaśnij, jak zmieni się wielkość produkcji i poziom cen w długim okresie, jeśli obniżony zostanie podatek dochodowy. Omów wpływ tego zjawiska na łączny popyt (wielkość popytu).
T AD P /AD/ , Y = const., P ,
W związku z obniżeniem podatku dochodowego w długim okresie zachodzi efekt wypierania. Będzie on mieć charakter całkowity, co oznacza, że zaobserwowany w krótkim okresie wzrost popytu spowoduje (poprzez wzrost cen) w konsekwencji jego spadek do poziomu E0.
7. W oparciu o model przedstawiający równowagę na rynku pracy wyjaśnij, jak zmieni się w Polsce wielkość zatrudnienia, poziom bezrobocia i wysokość płac realnych na skutek emigracji zarobkowej Polaków.
Na skutek emigracji zarobkowej Polaków uszczupli się zasób siły roboczej (LF) oraz podaż pracy (AJ). Tym samym spadnie ogólne zatrudnienie (N ). Aby załatać dziury spowodowane w ubytku kadry, pracodawcy będą musieli podnieść płace (W/P ) aby zachęcić pozostałych w kraju. Bezrobocie prawdopodobnie spadnie (/EF/>/EEFF/).


(…)

…, które nie mają pojęcia o ekonomii, ustawa podnosząca płacę minimalną itd.
12. W oparciu o model przedstawiający równowagę na rynku pracy wyjaśnij, jak zmieni się wielkość zatrudnienia, poziom bezrobocia i wysokość płac realnych jeśli wprowadzone zostaną ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy.
Wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększy popyt na pracę (krzywa LD do góry i nowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz