Elastyczność popytu dochodowa - strona 80

Optimum konsumenta - wykład

  • Politechnika Śląska
  • dr Grażyna Storoniak-Palczak
  • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumenta...

Inflacja i krzywe Phillipsa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Barbara Kieniewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 2814

podaż pieniądza M/P - iloraz nominalnej podaży pieniądza M i poziomu cen P. Popyt na realne zasoby...

Pojęcie ceny

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1512

SPIS TREŚCI Pojęcie ceny, cena równowagi. Podstawy kształtowania cen. Funkcje cen. Popyt...

Cena i promocja czynnik ustalania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
  • Marketing
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

i elastyczność popytu Presja konkurencyjna Szary import – do danego kraju sprowadzane są produkty po niższej...