Elastyczność popytu dochodowa - strona 78

Opracowane zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 2555

kapitału C. to różnica utargu i kosztów wytwarzania Wskaźnik elastyczności popytu Ed>l, to popyt...

Mikroekonomia - pojecie monopolu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

(grupie docelowej) elastyczność popytu musi być odmienna: na tym rynku, w którym popyt...

Ekonomia SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 9800

i podaż oraz czynniki je określające - Elastyczność popytu i podaży - Prawo popytu i podaży - Równowaga...

Równowaga ekonomiczna

 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3115

pomniejszone o transfery (popyt budżetu państwa) Ex - Im - eksport netto Prawa strona (podażowa, dochodowa...

Cena - funkcje i determinanty

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

PRODUKCYJNA INFORMACYJNA DOCHODOWĄ Przychód producentów jest w sposób bezpośredni od cen i rozmiarów sprzedaży...

Analiza rynku - funkcja popytu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582

przekrojowych. Analiza popytu (a właściwie relacji cenowo-popytowych) i wyznaczenie elastyczności cenowej popytu...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

na zmianę popytu na siłę roboczą. Na rynku pracy można wyodrębnić: elastyczność czasu pracy, elastyczność...