Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 17

Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1708

się kosztów i przychodów zatem podstawmy do wy.. wielkości podaży przez przedsiębiorstwo Przedsiebior...

Cechy usług komunalnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1876

sposób jaki tymi usługami się zarządza. Cechy usług komunalnych: niska cenowa elastyczność popytu, że nabywca...

Ustalanie cen w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1253

popyt przy którym różnica pomiędzy przychodem a kosztem całkowitym będzie maksymalna w danych warunkach...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5229

czyli różnica między przychodami a kosztami jest efektem działań przedsiębiorstwa i strategii jago kierownictwa...

Wykład - macierz współczynników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

macierzą współczynników elastyczności cenowej popytu w szczególności: (i=1,...n) Nazywają...

Makroekonomia - 63 zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

się wtedy, kiedy przychody ze sprzedaży produkcji są równe kosztom całkowitym. Poniżej tego progu przedsiębiorstwo ponosi...

Marketing - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

przynajmniej 25% swoich przychodów ze sprzedaży produktów, które zostały wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich...