Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 18

Analiza ekonomiczna 11

  • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

uzyskiwane przez przedsiębiorstwo przychody oraz ponoszone koszty. Dopuszcza się sporządzanie go w układzie...

Podaż, popyt, rynek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1617

należałoby zmienić wysokość opłat za przejazd, aby zwiększyć przychody metra. Popyt na przejazdy metrem...

Alternatywne teorie firmy

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Bednarz
  • Nauki o organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

produkcji model przedsiębiorstwa dążącego do maksymalizacji przychodu ze sprzedaży Model przedsiębiorstwa...

Kategorie dochodowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Jerzy Załucki
  • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

dochód jest definiowany jako różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Podatkowe podejście...