mikroekonomia - zasoby kapitałowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - zasoby kapitałowe - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: ekonomia, zasoby, zasoby kapitałowe, problem rzadkości, rozwój ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, technologia wytwarzania dóbr, krzywa możliwości produkcyjnych, podstawowe zasady gospodarowania, systemy ekonomiczne (gospodarcze), metody i narzędzia analizy danych, kategorie ekonomiczne, prawa ekonomiczne.Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: teorie ekonomiczne, model ekonomiczny, metoda dedukcyjna, metoda indukcyjna, dane ekonomiczne i formy ich prezentacji, miary opisu statystycznego, wskaźniki statystyczne, popyt, nasycenie rynku, podaż, cena, substytuty, dobra komplementarne, prawo Engla, gospodarka rynkowa, funkcje gospodarstw domowych, gospodarstwo domowe.

MIKROEKONOMIA
WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ( EKONOMII )
Przedmiot, cel i zakres ekonomii
Oicos - gospodarstwo
Nomos - słowo, nauka
EKONOMIA - wiedza o procesach rządzących gospodarstwem domowym
EKONOMIA POLITYCZNA ( SPOŁECZNA )
Ekonomika - ekonomia stosowana
Ekonomia - nauka badająca w jaki sposób ludzie posiadający zasoby, zaspokajają potrzeby materialne i niematerialne.
Zagadnienia ekonomii:
co produkować
jak produkować
gdzie produkować
dla kogo
ile produkować
Ekonomia zajmuje się procesami gospodarczymi tj:
procesami produkcji
procesami wymiany
procesami podziału
procesami konsumpcji
Ekonomia jest nauką społeczną ( tłumaczy zachowania ludzkie )
PROBLEM RZADKOŚCI
Zapotrzebowanie = ilość dóbr które ludzie chcieli by posiadać w ciągu roku
Zdolność = ilość dóbr które ludzie są zdolni wytworzyć w ciągu roku
Rozwój ekonomii
Ekonomia klasyczna - A.Smith i D.Ricardoliberalizm ekonomiczny - wolnokonkurencyjna gospodarka samoczynnie, bez ingerencji zewnętrznej dąży do równowagi gospodarczej i społecznej.Koncepcja homo-economicusNiewidzialna ręka rynku uruchamia samoregulujące mechanizmy zapewniającą równowagę ekonomiczną ( prawo rynków Say'a ) - produkcja tworzy rynki zbytuEkonomia wulgarna - nie sprawdzająca się w życiu - uproszczona
Neoklasycyzm - wprowadził matematykę do ekonomii
szkoła austriacka
szkoła lozańska Ekonomia dobrobytuWolność gospodarcza - nie zapewnia maximum dobrobytu społecznego
Teoria niedoskonałej konkurencji - główny nurt ekonomiczny w czasach I i II wojny światowejRynek sam sobie nie poradzi - potrzebna jest ochrona Państwa
Monetaryzm - należy walczyć z inflacją za pomocą polityki monetarnej
Nowa ekonomia klasyczna - podmioty gospodarcze podejmują swoje decyzje na podstawie realiów
Marksizm
Mikroekonomia i makroekonomia
Mikroekonomia - bada części gospodarki
Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości
Ekonomia pozytywna i normatywna
Ekonomia pozytywna ( opisowa ) - zajmuje się obiektywnym objaśnieniem zasad obowiązujących w gospodarce
Ekonomia normatywna ( postulatywna ) - opisuje rzeczywistość taką jaka powinna być ( oparta na sugestywnych sposobach wartościowania rzeczywistości )


(…)

… w ciągu roku
Rozwój ekonomii
Ekonomia klasyczna - A.Smith i D.Ricardo liberalizm ekonomiczny - wolnokonkurencyjna gospodarka samoczynnie, bez ingerencji zewnętrznej dąży do równowagi gospodarczej i społecznej. Koncepcja homo-economicus Niewidzialna ręka rynku uruchamia samoregulujące mechanizmy zapewniającą równowagę ekonomiczną ( prawo rynków Say'a ) - produkcja tworzy rynki zbytu Ekonomia wulgarna…
… jednego produktu wpływa na popyt drugiego
Dobro pośrednie ( niższego rzędu ) - konsumpcja tych dóbr maleje ze wzrostem dochodu ( maja ujemną dochodową elastyczność popytu )
Dobro normalne ( zwykłe ) - popyt wzrasta wraz z dochodem
Dobro luksusowe - popyt wzrasta więcej niż popyt
Zjawisko Gippena - spadek ceny dobra prowadzi do zmniejszenia popytu
Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy
Rynek sprzedawcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz