Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 14

Wybrane zagadnienia z mikroekonomii.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1071

. PP = PC/Q Przychód krańcowy (PK)- to przyrost przychodów całkowitych wywołane wzrostem sprzedaży...

Monopol - ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2471

popytu  wskaźnik mieszanej elastyczności cenowej popytu  indeks monopolu Lernera  wskaźnik Rothschilda...

Analiza finansowa - rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Wyrobek
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2324

przez przedsiębiorstwo przychodem ze sprzedaży a wartością nakładów poniesionych na zakup dóbr i usług wytworzonych...

Potrzeby człowieka-wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

się z przychodem krańcowym. Ta wielkość produkcji określa optymalną wielkość produkcji. Krzywą popytu można uzyskać...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Antoni Goryl
 • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3325

przedsiębiorstwami. Im niższy, tym lepszy. Ad 2) wskaźniki rotacji Wskaźnik globalnego obrotu aktywami = przychody...

Mikroekonomia - cel badań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

przychodów, które mówi o zmniejszaniu się przyrostu produkcji w miarę dodawania kolejnych jednako jednostek...