Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 15

Mikroekonomia - problemy monopolu

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

niż popyt, więc wybierając ilość tak, aby koszt krańcowy zrównał się z przychodem krańcowym cena monopolisty...

Odpowiedzi na pytania 4

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Zbigniew Chyba
  • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

na wytwarzane produkty: - koszty bezpośrednie, - koszty pośrednie; związku z osiągniętymi przychodami: - koszty...

Cena-opracowanie

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Marketing żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3661

CENA Cena jest jedynym elementem marketingu mix, który tworzy przychody; pozostałe elementy...