Oligopol - konspekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oligopol - konspekt - strona 1 Oligopol - konspekt - strona 2 Oligopol - konspekt - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka oligopolu, założenia, oligopol homogeniczny, heterogeniczny.
Duopol jako szczególny przypadek oligopolu; wyznaczanie ilości produkcji i ceny w modelach: Augustina Curnota, Francisa Edgewortha, Edwarda Chamberlina.
Interpretacja Oligopolu wg. koncepcji Heinricha von Stachebberga, Josepha Bertranda R.L. Halla, C.J. Hicka i P.M. Sweezy'ego (tzw. złamana krzywa popytu).
Modele przywództwa cenowego, model firmy-lidera
firmy-barometr.
Problem współpracy i konkurencji w oligopolu, kwestia innowacyjności przedsiębiorstw działających w tej strukturze, pozytywne i negatywne skutki konkurencji niedoskonałej.
Literatura podstawowa:
1. Klimczak 95' 245-259
2. Varian 95' 463-485
3. Oyrzanowski 95' 124-129
Literatura uzupełniająca:
1. Bogdan Góralczyk: Polskie gry rynkowe. „Nowe życie gospodarcze” 2001, nr 1/293, s. 36-37
2. Andrzej Matysiak: Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy. „Ekonomista” 2000 nr 4, s. 517-538
Charakterystyka oligopolu, Oligopol (oligopoly) jako forma rynku ma następujące właściwości:
1. Na rynku występuje niewielu uczestników po stronie podaży lub po stronie popytu. Określamy to jako oligopol podaży lub oligopol popytu (oligopson). Po drugiej stronie wymiany jest wielu uczestników, mających niewielkie udziały w ryn­ku.
2. Firmy oligopolistyczne dostarczają na rynek ten sam produkt, nie mając pre­ferencji co do nabywców, lub produkty zróżnicowane. W pierwszym przypadku mówimy o oligopolu homogenicznym, w drugim zaś o oligopolu heterogenicznym. W oligopolu homogenicznym elastyczność mieszana popytu jest wysoka (zmierzają­ca do nieskończoności), natomiast w oligopolu heterogenicznym jest niższa, ponie­waż produkty mają bliskie substytuty.
3. Rynek nie jest doskonale przejrzysty. Poszczególni oligopoliści dążą do zdo­bycia informacji nie tylko o stanie rynku, popycie itd., ale także o sytuacji swoich konkurentów; strona popytowa rynku oligopolistycznego może nie w pełni się orientować w cenach.
Możliwe jest też, że przedsiębiorstwa działające w oligopolu wywierają wpływ na popyt, powodując wzrost jego elastyczności, podobnie jak przedsiębiorstwa działające na rynku konkurencji monopolistycznej. Ostatecznie zatem popyt na pro­dukt firmy oligopolistycznej jest:


(…)

… działające na rynku oczekują, że potencjalni konkurenci nie wejdą na rynek, jeśli ich wejście obniży cenę poniżej ich długookresowego kosztu przeciętnego. Potencjalni konkurenci natomiast oczekują, że po ich wejściu ogólna podaż branży wzrośnie, ponieważ przedsiębiorstwa już działające będą produkować tę samą ilość towaru. Zatem., po wejściu na rynek nowych przedsiębiorstw, cena równowagi rynkowej obniży…
… na rynku, takie jak:
a) zagrożenie dla przedsiębiorstw działających na rynku ze strony potencjal­nych konkurentów,
b) tendencje zmiany popytu.
I tak, jeżeli rynek jest chroniony za pomocą barier wejścia2ó, to lider ustali cenę zbliżoną do ceny monopolowej PD. Wówczas zarówno lider, jak i satelici będą re­alizować zysk większy od zysku normalnego. Jeżeli natomiast wejście na rynek jest względnie wolne, lider ustali cenę na poziomie swego kosztu przeciętnego, co za­pewni mu jedynie zysk normalny. Możliwe jest również, że lider ustali cenę, która nie zapewni mu zysku normalnego, jeśli wejście na rynek jest zupełnie wolne i poja­wia się duże zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów.
Podobnie lider: będzie kalkulować cenę, biorąc pod uwagę wzrost lub spadek po­pytu. Jeśli przewidywania…
… konkurencja. Lider i satelici zadowalają się wówczas zyskiem mniejszym od zysku normalnego. Pojawia się jednak wówczas pytanie, jak wyjaśnić kalkulację cen przez przedsię­biorstwa działające w oligopolu, jeżeli elastyczność cenowa popytu jest mniejsza niż jeden. Problem ten stał się przedmiotem badań J. Baina, który w latach 1949-1956 sformułował koncepcję ceny limitowanej (limit price), opartą na założeniu…
… ponadnormalny zysk. Koncepcja kosztów zato­pionych może być zatem uzupełnieniem koncepcji barier wejścia Baina.
Problem współpracy i konkurencji w oligopolu, kwestia innowacyjności przedsiębiorstw działających w tej strukturze, pozytywne i negatywne skutki konkurencji niedoskonałej.
Współpraca w oligopolu
Zastosowanie teorii gier
do opisu konkurencji i wspólpracy w oligopolu
Podstawy teorii gier oraz jej zastosowania w naukach ekonomicznych zostały stwo­rzone w latach czterdziestych przez J. von Neumanna i O. Morgensterna. Teoria gier zajmuje się sytuacjami, w których osoby dążące do osiągnięcia swoich celów znajdują się w konflikcie, powodowanim przez sprzeczność ich celów lub trudności w porozumiewaniu się.
Grę opisuje się za pomocą: liczby graczy, celów, do których gracze dążą, informacji dostępnych…
… mają, jak zalożyliśmy, jednakowe koszty, to mają również równe ceny i udziały w ogólnej podaży.
W rzeczywistości mogą powstać rozmaite sytuacje, różniące się od sytuacji karteli jako monopolu, wśród których Stigler wymienił:
1) korzystną sytuację outsidera,
2) zróżnicowane koszty uczestników kartelu,
3) wejście nowych firm na „skartelizowany" rynek,
4) zróżnicowaną politykę inwestycyjną uczestników kartelu,
5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz