Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 58

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4648

handlowych, warunków wymiany). 111. Cenowa elastyczność popytu w eksporcie i imporcie jako wyznacznik...

Parytet siły roboczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

wrażliwości popytu na zmianę stopy procentowej, czyli doskonałej elastyczności popytu w stosunku do stóp...

Monopol - notatki 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Małgorzata Madrak-Grochowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1477

nie ma substytutów, elastyczność jest równa 0 - nie istnieje konkurencja 2. W warunkach monopolu podaży: *krzywa...

Piramida potrzeb turystycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2688

jest wypadkową popytów na wszystkie komponenty podaży (składniki produktu turystycznego) w dużym stopniu zależy...

Bilans płatniczy - NBP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

ze względu na elastyczność kursów płynne (ustalana pod wpływem popytu, podaży) sztywne (ustalana przez władze...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

spotykania się i ścierania ich interesów. Funkcjonowanie rynku podlega prawom popytu i podaży. Na rynku...