Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 60

Mikroekonomia - procesy gospodarcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Elastyczność cenowa podaży - miara procentowej zmiany wiekości podaży dobra X w stosunku do procentowej zmiany...

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4648

analizę podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników popytu w SNA Dobra i usługi wchodzące...

Alternatywne struktury rynku.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

podmiotów Zróżnicowanie podmiotów wyraża się zdolnością do substytucji jednych dóbr innymi. Zastępowalność...

Wykład - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

popytu konsumpcyjnego, mechanizm zapadki (rygla). Paradoksy cenowe – Paradoks Veblena, Dobra Giffena...

Marketing - RODZAJE CEN

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5831

cene w drodze kalkulacji ceny jednostkowej produkcji lub zakupu dobra, a nastepnie wyznacza procent...

Pytania na egzamin - Badania jakościowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

elastyczność popytu na żywność prawo Engla zmiany popyty spowodowane wzrostem dochodów są zatem niewielkie...

Mikroekonomia - notatki na egzamin

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Jan Siekierski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3955

niecenowe. Determinanty popyt jest cena danego dobra. Na popyt na dane dobro wpływają również ceny dóbr...

Zadania z kolokwium zaliczeniowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1197

. Szt. , x1- dochód , x2- cena Obliczyć cenową elastyczność popytu w sytuacji, gdy rower wzrośnie z 400...