Pola regulacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pola regulacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej- opracowanie - strona 1 Pola regulacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej- opracowanie - strona 2 Pola regulacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pola regulacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej
Dwa filary koncepcji użyteczności publicznej
Monopol naturalny
Charakter potrzeb
Monopol naturalny obejmuje aspekty:
techniczno-eksploatacyjne
ekonomiczne i przestrzenne
Charakter potrzeb
Usługi infrastruktury
podstawowe, elementarne, rudymentalne dla społeczności i drobnych odbiorców
podstawowe dla gospodarki
związanie produkcji z konsumpcją i nierównomierne
ograniczona elastyczność dochodowa, własna cenowa, krzyżowa cenowa
ograniczona substytucja I (K, L, R, E, M) i II rodzaju (E)
Charakter potrzeb obejmuje aspekty społeczne i aspekty ogólnogospodarcze (wzrost gospodarczy, rozwój społeczno-ekonomiczny, dobrobyt).
Koncepcja użyteczności publicznej
Nie rozstrzyga formy własności.
Ta zależy od uwarunkowań historycznych poszczególnych krajów lub jest przedmiotem wyboru politycznego. W mniejszym stopniu wypływa z analizy ekonomicznej.
Umotywowanie publicznej formy własności dotyczy tylko efektów zewnętrznych i dóbr publicznych.
„Dobre” pochodzenie koncepcji użyteczności publicznej
Wywodzi się z amerykańskiego instytucjonalizmu, jako tzw. szkoła interesu publicznego (public interest theory)
Ojcowie instytucjonalizmu:
Thorstein Veblen
John Commons
Wesley Mitchell
John Dewey
Starsi przedstawiciele w sferze użyteczności publicznej:
Martin Glaeser
John Commons (U of Wisconsin)
Młodsza generacja:
John Bonbright
Alfred Khan
Harry Trebing
Warren Samuels
Edythe Miller (Michigan State U)
Neoinstytucjonalizm
John Galbright, Robert Heilbroner, Gunnar Myrdal, Clarence Ayres (Journal of Economic Issues)
Istota instytucjonalizmu:
krytyka homo oeconomicus
interdyscyplinarność
ujęcie dynamiczne
ujęcia makroekonomiczne
normatywność (co powinno być)
Główne konsekwencje istnienia rzeczywistego monopolu naturalnego:
istnienie każdego monopolu, tym też monopolu naturalnego, oznacza sytuację market failure
przeciętne koszty w SR i LR mają tendencję malejącą
dziedziny charakteryzują rosnące przychody do skali
Dla ekonomii neoklasycznej i liberalnej jest to sytuacja deprymująca, ponieważ wtedy koszty krańcowe są zawsze niższe niż koszty przeciętne. PMC=MR
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz