Gunnar Myrdal

note /search

Teorie wzrostu- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

tak ważny ile masz krów. Gunnar Myrdal oraz żona Alva (Szwed) Nobel 1974r „Asia dream” opis błędnego koła...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2044

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Karol Marks- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Ekonomia produkcji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1848

ludności afroamerykańskiej (ów wstyd Ameryki, który Gunnar Myrdal nazwał amerykańskim dylematem...

Instytucje Europejskie URZ

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1869

(na podstawie zagadnień egzaminacyjnych 2004/2005)I. Zagadnienia ogólne.1. Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych. Organizacja międzynarodowa – pewna forma współpracy zrzeszająca podmioty z różnych państw. Dzieli się je na: - pozarządowe (INGOs) – członkami są osoby fizyczne lub prawne ...

Historia doktrym polityczno prawnych URZ

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2009

STAROŻYTNOŚĆ Narodziny myśli hellenistycznej. a) W służbie arystokracji. Najstarszy obraz greckiego społeczeństwa pochodzi od Homera z VIII w. przed Chr. ILIADA jest opisem wspólnoty stanowiącej monarchię, na której szczycie stoi otoczony aureolą boskości król Agamemnon, jest naczelnym wodzem, k...