Liberalizm socjalny i socjaldemokracja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizm socjalny i socjaldemokracja - strona 1 Liberalizm socjalny i socjaldemokracja - strona 2

Fragment notatki:

LIBERALIZM SOCJALNY I SOCJALDEMOKRACJA - liberalizm socjalny (socjoliberalizm) - koncepcja uznająca co prawda wiele założeń „tradycyjnego” liberalizmu, ale także krytykująca
wiele jego rozwiązań (odrzucano np. ideę państwa „stróża nocnego”)
- teoretykiem tej koncepcji był Leonard Hobhouse (1861-1929, socjolog, angielski działacz związków zawodowych)
- aprobował on liberalną koncepcję wolności - nie może być ona wsparciem dla egoizmu
- właściwie nie ma wolności bez ograniczenia jej przez prawo, a warunkiem wolności w prawie jest równość wobec
prawa
- własność - niezwykle ważne prawo dla jednostki, podkreślał jednak, że należy przywrócić jej społeczne pojęcie (własność
nie jest nadawana przez naturę, ale jej istnienie uwarunkowane jest od odpowiednich instytucji społecznych)
- liberalizm socjalny, stanowił próbę odejścia od klasycznego liberalizmu indywidualistycznego do większego zharmonizowania
indywidualnych wysiłków, odejścia od bezwzględnej wolnej konkurencji na rzecz wolności współpracy i harmonijnego rozwoju
- taka postać liberalizmu najczęściej pojawiała się po okresach zmożonych konfliktów narodowych, czy społecznych, miała
stanowić alternatywę dla rozwijającej się idei socjalizmu
Doktryna państwa dobrobytu - pierwsze trzydzieści lat po drugiej wojnie światowej upłynęło pod znakiem popularności idei liberalizmu socjalnego
- związek między rozwojem faszyzmu a kryzysem gospodarki wolnorynkowej w okresie międzywojennym
- liberalizm został zmuszony do poszukiwania nowych rozwiązań w obliczu popularności idei socjalistycznych i
faszystowskich
- współczesne państwo kapitalistyczne nie jest państwem - „stróżem nocnym”
- nie pozostaje bierne wobec problemów społecznych i gospodarczych, ale przejmuje organizację życia gospodarczego i
społecznego i w coraz większym stopniu zmierza do realizacji idei sprawiedliwości społecznej
- historyczne przykłady stopniowego odchodzenia organizacji państwowych od klasycznego modelu państwa liberalnego, np.:
- reformy w Niemczech Bismarcka - obowiązkowe ubezpieczenia na wypadek choroby, kalectwa i wypadków przy pracy
- reformy angielskie z lat 1906-1914 - emerytury dla osób powyżej 70 roku życia, ubezpieczenia jak w Niemczech
- reformy w USA związane z New Deal (Nowy Ład)
- zjawiska charakterystyczne dla państwa dobrobytu uznawano:
- subsydiarną rolę państwa w rozmaitych gałęziach gospodarki (zapobieganie kryzysom, walka z bezrobociem)
- rozbudowę socjalnej funkcji państwa (ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, rodzinne, itd.)
- realizowanie zasady sprawiedliwości społecznej i zasady „równych szans” (państwo prowadzi aktywną redystrybucję


(…)

… państwa (ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, rodzinne, itd.)
- realizowanie zasady sprawiedliwości społecznej i zasady „równych szans” (państwo prowadzi aktywną redystrybucję
dochodu narodowego)
istnienie demokracji politycznej
- główni teoretycy - Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith
Socjaldemokracja po roku 1945
- ruch socjaldemokratyczny w okresie międzywojennym pozostawał w jawnej wrogości do Międzynarodówki Komunistycznej,
natomiast po II wojnie światowej stał się ważnym elementem funkcjonowania systemów demokracji zachodnich
- w 1951 roku utworzono Międzynarodówkę Socjalistyczną we Frankfurcie nad Menem
- wyraźne rozgraniczenie idei socjalizmu od komunizmu
- socjalizm definiowano jako ruch wszystkich, którzy są przeświadczeni, iż należy położyć kres wyzyskowi człowieka przez
człowieka i dążą do tego, by całe społeczeństwo miało prawo stanowienia o życiu gospodarczym
- popierano demokrację polityczną i wszelkie prawa i wolności człowieka
- propagowano tzw. ideę demokracji gospodarczej (połączenie gospodarki planowej z ideą własności społecznej i prywatnej)
- pełne zatrudnienie, wzrost produkcji, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwy podział dochodów i majątków, stałe
podnoszenie dobrobytu
- szeroko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz