Polityka antymonopolowa państwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka antymonopolowa państwa-opracowanie - strona 1 Polityka antymonopolowa państwa-opracowanie - strona 2 Polityka antymonopolowa państwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polityka antymonopolowa państwa.
Polityka antymonopolowa państwa to ogół działań władz państwowych zmierzających do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub ich skutkom i ochronie wolnej konkurencji ( efektywności gospodarowania).Konieczność prowadzenia takiej polityki motywowana jest społecznymi kosztami istnienia monopolu, które przejawiają się przede wszystkim w ograniczeniu przez monopole produkcji i podaży, windowaniu cen i generowania przez monopol zysków większych aniżeli w przypadku konkurencji doskonałej. Koszty monopolu to również niepełne wykorzystanie mocy wytwórczych, co oznacza marnotrawstwo w gospodarce. Pozostałe koszty monopolizacji to hamowanie postępu technicznego i narzucanie innym podmiotom gospodarczym warunków transakcji, niezgodnych z zasadą uczciwej konkurencji. Polityka antymonopolowa może przyjmować dwie formy: zakazów i regulacji Polityka antymonopolowa państwa może obejmować też pomoc dla przedsiębiorstw wchodzących na zmonopolizowane rynki, w celu stworzenia konkurencji dla istniejących monopoli. Polityka zakazów dla monopolu Polega ona na całkowitym zakazie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia produkcji i handlu i konkurencji między firmami. Niedozwolone są m.in.: tajne lub jawne umowy dotyczące wielkości produkcji lub różnicowania cen, umowy wiązane, fuzje przedsiębiorstw lub wykupywanie akcji konkurentów, tworzenie połączonych dyrekcji. Sąd antymonopolowy może nawet nakazać rozbicie monopolu, jeśli taki wcześniej zaistniał. Jest ona na szeroką skalę, choć mało skutecznie realizowana w USA, Polityka regulacji Polityka ta stosowane np. w W. Brytanii dopuszcza istnienie monopoli ( uważa się, że w niektórych przypadkach ich istnienie jest korzystne dla gospodarki np. gdy wielka skala produkcji umożliwia znaczną redukcję przeciętnych kosztów wytwarzania) i poddaniu ich działania kontroli państwa, głównie poprzez nadzór nad cenami i zyskami z możliwością nakazania obniżenia cen i opodatkowania nadmiernych zysków. Ten rodzaj polityki stosowany np. w Wielkiej Brytanii, Na regulacje składają się zatem zasady i przepisy ustalane przez państwo po to, aby zmienić działalność przedsiębiorstw bądź też aby nimi kierować.
Narzędzia polityki antymonopolowej Jakie są w rzeczywistości możliwe sposoby, za pomocą których państwo mogłoby interweniować w celu zmniejszenia kosztów monopolu? Instrumenty polityki antymonopolowej jego likwidacji można je podzielić na dwie grupy Te które zabezpieczają przed powstawaniem monopolu czy umożliwiają jego likwidację Do narzędzi tych zaliczamy przepisy regulujące powstawanie firm i umożliwiające organom rządowym ich likwidację W ostatnich stu latach wyspecjalizowane agencje rządowe otrzymały uprawnienia do udzielaniu zezwoleń na wejście przedsiębiorstwa do niektórych kontrolowanych przez rząd gałęzi, czy też wyjście z niej.


(…)

… o przeciwdziałaniu praktykom monopolowym z dnia 24 II 1990 r.
Nie jest to pierwszy akty prawny regulujący omawiany tu aspekt działalności gospodarczej. Historia prawa antymonopolowego w Polsce sięga 1933 roku, kiedy to 28 marca uchwalono ustawę o kartelach, nakładającą obowiązek rejestracji umów kartelowych, która umożliwiała rządowi ( Ministrowi Przemysłu i Handlu) wystąpienie do sądu kartelowego o rozwiązanie…
… monopolistycznym. Ustawa ta reguluje dwa rodzaje stanów, jakie mogą zaistnieć w gospodarce: działania antykonkurencyjne indywidualne i zbiorowe) oraz zmiany antykonkurencyjne w strukturze podmiotów gospodarczych. Jednocześnie ustawa nie definiuje pojęcia „ praktyki monopolistyczne „ Rozdział drugi zawiera jednak regulacje, pozwalające zdefiniować listę takich praktyk. Można tu wymienić:
Przeciwdziałanie powstaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz