Ekspresjonizm - strona 7

Poezja Micińskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

o tym, długie rozbudowane zdania, epitety i porównania. Zauważamy ekspresjonizm i syntezę sztuk. Chce ukazać...

Futuryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

był uwikłany w spór światopoglądowy o stosunek materii i ducha. Inaczej niż ekspresjonizm, który uznawał...

Rozwój filozofii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

a ponad to ekspresjonizm i estetyzm - to były właściwości filzozofii Crocego, które z niej robiły filozofię typowo XX...

Pojęcie kultury; aksjologia

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wiedza o społeczeństwie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4088

, dekadentyzm - katastrofizm - ekspresjonizm. Rola natury w procesie tworzenia kultury: tworzy harmonię...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3122

-bohaterzy narodowi, abstrakcjonizm, ekspresjonizm, farma socjologiczna, promowanie ludzi pracy, Socrealizm...

Lord Rogers Riverside- referat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Barbara Zin
 • Architektura współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1757

ekspresjonizmu. Najbardziej charakterystyczną cechą obiektu jest wyeksponowanie wszystkich aspektów technicznych...

Mistrzowie prozatorskiej awangardy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

, w sposób niedoskonały imitując boski akt tworzenia. Elementy ekspresjonizmu (akcenty antycywilizacyjne, przekonanie...

Sztuka XX wieku rzeźba

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1995

Niemiec, poprzez symbolizm doszedł do „gotycyzującego” ekspresjonizmu charakteryzującego się postaciami...