EURIBOR - strona 5

Europejski Fundusz Leasingowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

geometrycznego wg stawki WIBOR, a dla umów leasingu operacyjnego dewizowego EURIBOR, dla depozytów...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1673

na polskim rynku (waluta: PLN); EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) – stopa procentowa kredytów na rynku...

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 5880

LTV (Loan to value) 6M WIBID - 1,0 pkt. LIBID-LIBOR EURIBOR (średnia ważona)- dla sfery euro...

Rachunkowość - teoria i przykłady (24 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ustawa o rachunkowości. Jednym z warunków stowarzys...

Rachunkowość - teoria i przykłady

 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2359

W jej treści pojawiają się takie pojęcia jak: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne, bilans, suma aktywów, suma pasywów, dług, zobowiązania bieżące, zobowiązania długoterminowe, rezerwy, kapitały własne, części składowe kapitałów własnych, kapitał z aktualizacji wyceny, majątek trwały, mająte...

Bankowość - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Konspekt z przedmiotu „Bankowość” System bankowy Banki komercyjne Bank centralny, jego rola i zadania Polski system bankowy, NBP, RPP, nadzór bankowy, BFG, KIR, prawodawstwo bankowe Polityka pieniężna Rynek finansowy i pieniężny Inflacja i bezrobocie Operacje bankowe Rachunki bankowe Depozy...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i LIBOR (stopy londyńskie); EURIBID i EURIBOR (stopy w strefie euro); SIBID i SIBOR (stopy singapurskie...

Rynki Finansowe, Raganiewicz, testy, egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynek finansowy
Pobrań: 3906
Wyświetleń: 12145

w niniejszym materiale zostały i poruszone i przedstawione przykłady liczbowe takich zagadnień jak: rynek pieniężny, transakcje międzybankowe, główni uczestnicy rynku pieniężnego, międzybankowy rynek depozytów i lokat, stawki referencyjne, cel obliczania stawek referencyjnych, rynek zbywalnych papie...