Dziedzictwo kulturowe - strona 32

Wieś a obszary wiejskie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

wspierające ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego wsi, rosnące zróżnicowanie mieszkańców wsi w wymiarze...

Finanse publiczne, a unia monetarna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2247

i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Unia ustanawia unię gospodarczą...

Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3360

dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom cechy współczesnej rodziny: wspólne zamieszkanie wspólne nazwisko...

Rodzaje i formy turystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2016

kulturowym ii. Turystykę kulturową określa się także często mianem turystyki dziedzictwa kulturowego iii...

Podstawy socjologii - kultura masowa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Porębski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3353

). Dziedzictwo kulturowe obejmuje nie tylko przekazywanie przedmioty i wartości, ale także i dyspozycje do postaw...