Podstawy socjologii - kultura masowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3934
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy socjologii - kultura masowa - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: funkcje socjologii, kultura masowa, klasyfikacja potrzeb, grupa społeczna, role społeczne, procesy społeczne, teorie sprawiedliwości, kategorie kultury, zbiorowość społeczna, więzy etniczne.

Podstawy socjologii
Słowo “socjologia” pojawiło się po raz pierwszy w 1837r. za sprawą Francuza Auguste'a Comte'a, który napisał “Kurs filozofii pozytywnej”. “Socjo” (łac.) - łączyć, jednoczyć, rozwijać.
Socjologia pojawiła się w odpowiedzi na pytanie: “co się dzieje wokół nas?”. Comte, uważany za “ojca socjologii” określił ją jako “królową nauk”, chciał niezawodnego sposobu zdobywania i klasyfikacji wiedzy. Traktował socjologię również jako program naprawy społeczeństwa - chciał stworzyć coś w rodzaju świeckiej religii - dogmaty życia społecznego. Comte widział kryzys, który wiązał się z załamaniem pewnych podstaw wartości - okres końca feudalizmu i walki pomiędzy-ugrupowaniami-politycznymi.
Koncepcja trzech tez
teologiczna - myślenie o świecie w kategoriach sił nadprzyrodzonych
metafizyczna - odwoływanie się do pewnych przemyśleń (matematyka, logika)
pozytywna - uważna obserwacja faktów z życia społecznego i nie tylko, systematyzacja; dominuje sposób gromadzenia wiedzy naukowej.
Przyglądając się nieco dokładniej wewnętrznej budowie (strukturze) teorii socjologicznych dostrzeżemy trzy rodzaje składników. Pierwsze to najogólniejsze idee na temat tego, czym jest społeczeństwo ludzkie i jak je można badać; inaczej mówiąc podstawowe przesłanki ontologiczne dotyczące rzeczywistości społecznej i założenia metodologiczne dotyczące metody socjologicznej. Przykładem przesłanki ontologicznej może być przekonanie, że społeczeństwo to twór analogiczny pod istotnymi względami do organizmu biologicznego (teza tak zwanego organicyzmu, formułowana przez ojca socjologii angielskie, Herberta Spencera), a przykładem przesłanki metodologicznej pogląd, że społeczeństwo należy badać od zewnątrz, obiektywnie, tak samo jak każdy przedmiot przyrodniczy (jedna z tez tak zwanego pozytywizmu formułowana przez klasyków socjologii francuskiej: Auguste'a Comte'a czy Emile'a Durkheima). Zbiór takich przesłanek i metodę socjologii nazywamy orientacją teoretyczno - metodologiczną. Drugi typ składników każdej teorii to twierdzenia określające prawidłowości, inaczej: zależności, regularności, życia społecznego. Przykładem może być twierdzenie o tym, że intensywnej industrializacji towarzyszy na ogół szybka urbanizacja, albo o tym, że ludzie doznający frustracji - to znaczy napotykający zewnętrzne przeszkody w realizacji dążeń - skłonni są reagować agresywnie. Twierdzenia najbardziej ogólne i mające znaczy zasięg historyczny nazywamy zazwyczaj prawami socjologicznymi. Trzeci wreszcie rodzaj składników każdej teorii to leżący u jej podstaw zbiór obserwacji empirycznych - danych, faktów - stwierdzonych w badaniach socjologicznych. W obrębie struktur teoretycznych orientacje teoretyczno-metodologiczne, zbiory twierdzeń teoretycznych (praw) i wyniki empiryczne są ściśle powiązane.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz