Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 1-9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 1-9 - strona 1 Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 1-9 - strona 2 Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 1-9 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1 Warunkiem podstawowym istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest demokracja - ogół obywateli wybiera władzę, którą kontroluje.
 aktywny udział w życiu publicznym i politycznym w naszej małej ojczyźnie  aktywność umożliwia kontrolę.
Co sprawia, że obywatele są/ nie są aktywni społecznie?:
muszą chcieć coś robić (obowiązek)
poczucie przynależności (zwłaszcza do najbliższego otoczenia, rożna skala - dla każdego oznacza to coś innego)
umiejętność i chęć współdziałania
poczucie własnej wartości
rozumienie tej wartości na rzecz działania dla innych
kreatywność, twórczość, otwartość (na potrzeby, problemy, zmiany)
odpowiedzialność (nie tylko za siebie, ale za innych ludzi, za czyny, efekty, finanse)
uczciwość. Społeczeństwo obywatelskie czasem określane jest jako przestrzeń poza kontrolą państwa  błąd  powinna być kontrola państwa. Definicje społeczeństwa obywatelskiego: Shields: społeczeństwo pluralistyczne, w którym autonomia konstytuujących je jednostek, zbiorowości i warstw ograniczana jest za sprawą uznania przez poszczególnych obywateli ich zobowiązań wobec społeczeństwa jako całości wobec właściwych mu centralnych organów i spraw.
Dahrendorf: całość związków, w których wiedziemy życie i które zawdzięczają swoje istnienie naszym potrzebom i inicjatywom. Największym zagrożeniem demokracji, a więc i społeczeństwa obywatelskiego jest obojętność i bierność obywateli. Bez kontroli, bez aktywności społecznej może dojść do anarchii.
Piotr Gliński: na społeczeństwo obywatelskie składają się takie cechy, jak: miejsce w pośredniej strukturze pomiędzy grupami o charakterze pierwotnym (np. rodzina) a wielkimi zbiorowościami (państwo, społeczeństwo)
sieciowy charakter więzi społecznych - bez nich nie ma mowy o działalności na rzecz społeczności (uczucie współistnienia, współzależności)
wolność (wolny, niezależny kraj + niezależność poszczególnych obywateli)
otwartość
dojrzałość zbiorowych tożsamości społecznych akceptacja podstawowych zasad demokratycznych (musimy umieć uzasadnić, słuchać, poszanowanie dla prawa)
obywatelskie nieposłuszeństwo - niegodzenie się na coś, co prowadzi do działań przeciwko społeczeństwu. aktywność w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
tolerancja
ład etyczny (respektowanie sprawiedliwości społecznej)
poczucie reprezentacji politycznej
sprawstwo obywatelskie (mogę być skuteczny, mam taką siłę w sobie i umiem argumentować, tak aby wprowadzać zmiany)


(…)

…:
te które pochodzą z przeszłości odległej, tzn. ze społeczeństwa tradycyjnego, „przedsocjalistycznego”
te, które są efektem działania realnego socjalizmu
te, które wywodzą się z historii najbliższej, żywej jeszcze w pamięci i doświadczeniu: historii działania opozycji demokratycznej, Solidarności, represji stanu wojennego uniesienia w momencie zmiany,
te, które wywodzą się i oddziałują w teraźniejszości
Wpływ…
… roszczeniowości, wyuczonej bezradności, lęku przez zmianą i niechęci przed innością
Wartości społeczno - kulturowe wzrost akceptacji dla heteroseksualnych związków partnerskich
znikome przejawy akceptacji dla homoseksualnych związków małżeńskich
wzrasta liczba osób walczących o prawa kobiet, o swobody dla mniejszości
w wymiarze kulturowym nie można mówić o przechodzeniu całego społeczeństwa od wartości…
… których nie jest możliwe zgromadzenie, przetworzenie i zużytkowanie „infomasy” i zapanowanie nad szumem informacyjnym
era industrialna
era informacji
źródła potęgi - zasoby naturalne, urządzenia, aktywa kapitałowe wytwarzany produkt - dobra przetworzone społeczeństwo - społeczeństwo masowe, kapitalistyczne bądź socjalistyczne
rodzina - nuklearna, pracujący ojciec, niepracująca matka, zazwyczaj dwoje dzieci
kultura - kultury narodowe…
… finansowych nie ma związków z przepływem towarów
możliwość połączenia w kilka minut wszystkich finansowych centrów na świecie
Własność kapitału intelektualnego
w erze informacyjnej wiedza staje się synonimem prawnie chronionej własności intelektualnej
idea, pomysł są drogie - kopia jest bardzo tania
Nowe formy zatrudnienia - telepraca zalety
wady
elastyczny czas pracy
szansa dla osób, które z różnych powodów…
… otoczenia że utrudniają proces komunikowania się z otoczeniem i korzystania z jego instytucji tak rozumiana marginalność społeczna stanowi doświadczenie wędrowców, imigrantów, ludzie usiłujących zakorzenić się w nowym otoczeniu społecznym, lub ludzi, którzy dokonując mniej lub bardziej świadomego wyboru odrzucili kulturę swojego społeczeństwa i albo przeżywają ambiwalencję swojego statusu, albo formułują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz