Ambiwalencja

Ambiwalentność wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ewa Barbara Klawitter-Piotrowiak
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1792

, przeciwstawność. Przejawy ambiwalencji: Wychowanie może być środkiem Wychowanie może być środkiem zniewolenia...

Freud - totem i tabu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2107

Totem i tabu - Z. Freud Tabu i ambiwalencja uczuć Tabu słowo polinezyjskie 2 przeciwstawne...

Kryteria schizofrenii wg Eugena Bleulera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

"ja" - Zaburzenia woli i zachowania - Ambiwalencja* - Autyzm* Objawy dodatkowe - Zaburzenia spostrzegania (omamy...

Neurastenia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

autystyczne, myślenie magiczne, ambiwalencja intelektualna (współwystępowanie sądów sprzecznych) ...

Zaburzenia dynamiki emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

wypowiedzi; 2 wyrażane w sposób sprzeczny zdania, AMBIWALENCJA - jednoczesne przeżywanie dwóch sprzecznych...

Schizofrenia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1757

, znaczna ambiwalencja potrzeb zaburzenia stosunków z innymi ludźmi - wycofanie się z życia zaburzenia...

Poziomy traumy kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

historycznemu, które można zaliczyć do kategorii zmiany traumatogennej i dobrze ilustruje ambiwalencję zmiany...