Etyczne wymiary pracy nauczyciela - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyczne wymiary pracy nauczyciela - omówienie - strona 1 Etyczne wymiary pracy nauczyciela - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Etyczne wymiary pracy nauczyciela. Na zmiany w tym aspekcie wpływ mają:
reforma oświaty- zakłócenia lokalne
przyspieszenie zmian w świecie (książka „Trzy fale”- do XVIIw- fala rolnicza, do lat 50- przemysłowa, od 1952-społeczeństwo informacyjne = wiedzy)
Nauczyciele jako tłumacz świata a nie przewodnik, świat nie ma drogowskazów etycznych i moralnych. Jesteśmy cywilizacją niecierpliwości (kryzys wartości, zwłaszcza etycznych = kryzys aksjologiczny). Funkcjonują różne orientacje światopoglądowe, które musimy tolerować. Nauczyciel musi być kształcony inaczej, na miarę nowej rzeczywistości- niestety nauczyciele kształceni są tak jakby tych wszystkich zmian nie było. Kształcenie powinno uwzględniać ciągłość rozwoju. Potrzebna jest edukacja praktyczna ale najbardziej intelektualna.. Nauczycielowi potrzebne są kwalifikacje etyczne bo wszystko co robi ma wymiar etyczny. Co składa się na ten wymiar etyczny?
Odpowiedzialność nauczyciela
identyfikowanie się ze skutkami własnych działań (odpowiedzialność sięga tak daleko jak moc człowieka), nauczyciel odpowiada za rozwój umysłu wielka odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność moralna a nie prawna bo skutki pracy nauczyciela są niewymierne.
Nauczyciel bezdyskusyjne odpowiada za przekazanie wiedzy- na tej podstawie jest oceniany, teraz ma uczyć metod nauki, przetwarzania informacji, uczniowie bardziej potrzebują nauczyciela takiego, z którym można by porozmawiać- wzrost funkcji egzystencjalnej a spadek poznawczej
Samoobsługa pedagogiczna młodzieży (J. Mizieńska)- młodzież szuka wsparcia u rówieśników nie u nauczyciela
Warunek, aby móc mówić o nauczycielu z odpowiedzialnością moralną- wrażliwość humanistyczna (myślenie o skutkach działania) i etyczna + kultura komunikacji
Kategoria oceny ucznia.
Dzisiaj ocena jest generalizowana na człowieka, fetyszyzacja ocen
Nauczyciele zajmują się diagnozą braków (nie umiesz, nie rozumiesz) a nie diagnozą mocy, bez której nie powinna być wygłoszona diagnoza braków. Dziecko może sobie nie poradzić tylko z diagnozą braków, diagnoza operacyjna to przeprowadzenie dziecka ze świata niemocy do radzenia sobie
Etyczny wymiar oceny: funkcja sprawdzająca + funkcja rozwojowa + funkcja wychowawcza
Proces komunikowania- etyka mowy
Dziecko jest mało odporne na słowa a ludzie są bezrefleksyjni właśnie gdy wypowiadają słowa do dzieci
Poszanowanie godności ucznia- dziecko w kontakcie z nauczycielem musi wiedzieć że się liczy
Odpowiedzialność nauczyciela za własny rozwój- inwestycja w siebie + zdobywanie doświadczenia w pracy
Ambiwalencja roli nauczyciela- pogodzenie sprzecznych tendencji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz