Dziedzictwo kulturowe - strona 31

Wizualna tendecja kodowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

, dziedzictwa kulturowego. 6) „Rodzina świata społecznego/subkultury” połączona jest z mezo- i makro- poziomem...

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1652

, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; 4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego...

Samorząd - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Ochrona środowiska Obrona cywilna Zabezpieczenie dostarczania wody i energii Promocja dziedzictwa...

Psychologia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

taka komórka, która nie przyjmuje członków z zewnątrz, grupa rozrodcza. Przekazuje zrębek dziedzictwa...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

retencji wodnej, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego wsi...

Freud - totem i tabu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2002

dziedzictwa kulturowego poza kontrolą ludzkiej świadomości? Czyniąc rozmaite zastrzeżenia przyjął on taką...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 560

publiczna bezpieczeństwo i porządek ochrona życia i zdrowia ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego (np...