Dziedzictwo kulturowe - strona 21

Regiony turystyczne w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1477

i rogowe, militaria od średniowiecza. - Muzeum Dziedzictwa Kulturowego - Grodzisko - festyn historyczny...

Wykład - Funkcje mitu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 679

pierwotnemu w jego przedsięwzięciach, który pozwala mu ogarnąć własne dziedzictwo kulturowe, - mit wiąże...

Socjalizacjapracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Jerzy Przybyszewski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

); fizyczna i opresja psychiczna. Habituspochodzenie, dziedzictwo kulturowe. Habitus pierwotny (od rodziny...

Pojęcie budżetu - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

, rozwoju gospodarki, rozwoju nauki lub ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego. Specyfika programu...

Istota agrobiznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

gospodarstwami, tworzenia grup producenckich, odnowy wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego, tworzenia...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

między pokoleniami i ochronę praw dziecka.” -> art.3 „czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy...