Psychologis społeczna-zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologis społeczna-zagadnienia do egzaminu - strona 1 Psychologis społeczna-zagadnienia do egzaminu - strona 2 Psychologis społeczna-zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW 1
1.Jaka funkcję pełnią schematy poznawcze osób ?
Pełnią funkcję reprezentacji ludzi i ich różnych grup oraz klas. Są to zbiory sądów, pozwalających
wyodrębnić pewną grupę osób ze względu na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną
tożsamość. Najważniejszym kategorialnym schematem osób są stereotypy.
2. Czy zgadasz sie ze najlepsze efekty w pracy z grupa przynosi sposób autokratyczny?
Nie, ponieważ cel grupowy jest narzucony przez kierownika grupy i to on decyduje o sposobach jego
realizacji. Zdecydowanie częściej karze niż nagradza. Nie włącza się w zadania. Skuteczny gdy grupa
jest rozliczana z osiąganych celów - korzystny pod względem ilościowym. W takich grupach brak
przyjaźni, współpracy. Niekorzystna atmosfera.
3. Zmiana w zachowaniu spowodowana prawdziwym lub nieprawdziwym naciskiem ze strony
innych osób to... POSŁUSZEŃSTWO (druga wersja to wpływ społeczny)
4. Omów teorie atrybucji wg F. Heidera
Proces przypisywania przyczyn zachowań ludzi nazywamy procesem atrybucji. Proces atrybucji
pozwala zarówno zrozumieć świat jak i przewidywać postępowania ludzi. Treścią teorii atrybucji jest
ustalenie przyczyn ludzkich zachowań. Akt zachowania człowieka może być wywołany przez dwa
rodzaje sił lub przyczyn:
* siły lub przyczyny zewnętrzne, środowiskowe,
* siły lub przyczyny wewnętrzne, osobowościowe (możliwości, motywacja).
5.Dokończ: funkcja socjalizacyjna wychowania polega na... przygotowaniu dzieci do życia w
społeczeństwie oraz wzajemnej interakcji na linii rodzice - ich potomstwo. (Na przekazywaniu
młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego oraz wychowaniu do uczestnictwa w kulturze.)
6. Wymień powody dla których ludzie łączą sie w grupy?
1. silna potrzeba przebywania z innymi ludźmi
2. potrzeba przynależności społecznej do grupy
3. w grupach działa efekt synergiczny i umożliwiają one realizację zadań, którym jednostka by nie
podołała z powodu ich rozmiarów i stopnia komplikacji.
7. Ustosunkuj sie do następującej wypowiedzi: że wpływ wywołany regułą autorytetu najlepiej
obrazuje istotę wpływu społecznego -według tej reguły ludzie są bardziej skłonni spełniać prośby
osób, które spostrzegają jako autorytet. Reguła ta obrazuje istotę wpływu społecznego równie dobrze
jak pozostałe 5 reguł.
8. Podaj definicje przedm psychologi wg B. Wojciszki
Psych społeczna zajmuje się szeroko pojętym wpływem społecznym. A więc tym w jaki sposób na


(…)

… wyzwalająca, wiąże się z organizowaniem takich warunków działania
w środowisku rozwijającej się osoby, aby jej potencjał mógł się wyzwalać i realizować.
5 Co jest przedmiotem psychologi wg. S.Miki?
Psych społ to taki dział psychologii którego przedmiotem poznania są procesy psychiczne i
zachowania ludzi w sytuacjach społecznych. Bada jak człowiek myśli, jakie są jego przekonania oraz
zachowanie człowieka w stosunku do innego człowieka ,do świata zewnętrznego
6 Wymień podstawowe deformacje atrybucji
Podstawowy błąd atrybucji (polega na skłonności człowieka do przypisywania cudzych
zachowań czynnikom zewnętrznym. Mechanizm ten polega na tym, że aktor wypełnia pole
percepcyjne - > aktor - figura na tle.

Asymetria aktor-obserwator (obserwator cudze zachowania wyjaśnia raczej czynnikami
wewnętrznymi a zachowania własne czynnikami zewnętrznymi. Motywacja - podnoszenie
własnej wartości . Dokonujemy tu często atrybucji obronnych. Mechanizm przy
podstawowym błędzie atrybucji.

Egocentryzm atrybucyjny (polega na przecenianiu własnego wkładu w jakiś wynik który
osiągnęliśmy z innymi osobami.

Egotyzm atrybucyjny (wyraża się w tendencji do wyjaśniania własnych zachowań w
pochlebny dla siebie…
…. Podzieli go na dwie kategorie:
1. Konformizm normatywny; badanie wpływów społecznych, motywowany jest lękiem
przed odrzuceniem przez grupę, lub pragnieniem bycia zaakceptowanym przez
grupę.
2. Konformizm informacyjny; czerpiemy informacje jak się zachować od społeczeństwa.
5. Co to jest ingracjacja?
Ingracjacja- Jedna z technik manipulacji. Przymilanie się, manipulowanie poprzez przymilanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz