Wykład - Funkcje mitu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Funkcje mitu - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje mitu
- funkcjonują jako przykłady - modele,
- wyjaśniają status quo życia codziennego,
- są wciągane i integrowane w konkretny światopogląd, określają ważne aspekty życia i kosmosu,
- są wyjaśnieniem, uzasadnieniem i sakralną reakcją,
- koncentrują się na problemach dla nauki marginalnych lub nieweryfikowalnych,
- mit daje ideologiczny podkład dla świętych form zachowania,
Wg J. Campbella 4 funkcje:
Mistyczna - otwiera świat na wymiar tajemnicy, są wyrazem zbawczej mocy w ludzkim życiu; porządek kosmiczny w mitach ma zazwyczaj potrójną strukturę:
- stan/byt idealny, będący źródłem, podstawą i celem życia,
- stan aktualny, w którym nastąpiło odejście od stanu idealnego na skutek błędu, uchybienia, skazy - grzechu, niewiedzy,
- moc zbawcza, która przezwycięża tę przeszkodę i przywraca stan idealny,
kosmologiczna - ukazuje kształt świata i jego mistyczny wymiar,
społeczna - polega na podtrzymywaniu i uzasadnianiu porządku społecznego,
pedagogiczna - dostarcza człowiekowi wiedzy o nim samym,
- G.S. Kirk dodaje funkcje:
* wyjaśniające i spekulacyjne,
* rekreacyjne,
Rola mitu w życiu
Szkoła mitologii naturalnej (głównie Niemcy)
- człowiek pierwotny wykazuje silne zainteresowanie zjawiskami przyrody i to zainteresowanie ma przede wszystkim charakter teoretyczny, kontemplacyjny i poetycki,
- jądrem, najistotniejszym elementem każdego mitu jest jakieś zjawisko przyrody, które zostaje wplecione w opowiadanie, czasami w sposób zamaskowany,
- człowiek pierwotny tworzy symboliczne rapsody, w których zjawiska ulegają personifikacji,
Np.,
Zwolennicy mitologii związanej z księżycem
Paul Ehrenreich,
Ernst Siecke,
Hugo Winckler
Słońce
Leo Frobenius,
Zjawiska meteorologiczne
Max Muller,
Adalbert Kuhn,
Wg Malinowskiego
- czysto artystyczne czy naukowe zainteresowanie człowieka pierwotnego przyrodą ma ograniczony zakres,
- w jego ideach i opowieściach nie ma zbyt wiele miejsca dla symbolizmu,
- mit nie jest bezużytecznym rapsodem, ani bezcelowym zestawem próżnych wyobrażeń, ale niezwykle ważna siłą kulturową pełniącą bardzo istotne funkcje,
- naturalistyczna interpretacja mitów bierze pod uwagę nie tylko kulturową funkcję mitu, ale także imputuje człowiekowi pierwotnemu wiele domniemanych zainteresowań, mieszając kilka wyraźnie odrębnych typów opowiadań: bajkę, legendę, sagę, świętą przypowieść, itp.,


(…)

… z południa,
- gwałtowne i nagłe choroby i śmierć są wywoływane przez latające czarownice,
- epidemie wywołują złośliwe duchy tauva'u,
- wielkie schematyczne opowiadanie stale inspiruje do tworzenia mitów pomniejszych,
- wszystkie konkretne przejawy wierzeń, uczuć i przeczuć krajowców w odniesieniu do śmierci i życia pozagrobowego łączą się ze sobą i tworzą wielką organiczną całość,
- mity są jedynie częścią…
… wyłonienia się przodków w centrum terytorium, na którym toczy się życie codzienne, historyczna ciągłość przywilejów, działań zawodowych i cech charakterystycznych wywodzących się z mitologicznych prapoczątków - wszystko to wpływa na spójność grupy, rozwój patriotyzmu lokalnego, poczucia jedności i pokrewieństwa,
- odtworzenie historii zawartej w legendach jest zabiegiem bezużytecznym dla konstruowania odnoszącej się do nich teorii socjologicznej,
- niezależnie od tego, jaka nie zapisana historyczna rzeczywistość kryje się w mitach, służą one raczej tuszowaniu pewnych sprzeczności wywołanych wydarzeniami historycznymi, a nie dokładnemu rejestrowaniu tych wydarzeń,
- mity opowiadające o rozprzestrzenianiu się silnych podkolanów w pewnych aspektach są zgodne z życiem, gdyż rejestrują wzajemnie sprzeczne…
… trzeba zaśpiewać krótką piosenkę z aluzjami do dzikich roślin - kasiyena,
- każde opowiadanie jest własnością jakiegoś członka społeczności,tzn., że przedstawiać je może tylko „właściciel”, może on też przekazać je innej osobie,
- dobry narrator musi:
* zmieniać głos w czasie wypowiadania dialogów,
* wyśpiewywać piosenki z odpowiednim temperamentem,
* gestykulować i grać przed publicznościa,
- przykładowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz