Etnologia i antropologia kulturowa

note /search

Wykład - Szamanizm w paleolicie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 546

Szamanizm w paleolicie Termin pochodzi z języka ewenkijskiego (śaman~samana „ten, który jest podekscytowany, podniesiony”; sanskryckie śram oznacza „nagrzewać się” lub „praktykować ascezę”, stąd śraman= asceta). Rozwój poglądów na szamanizm: Romantyzm/ Oświecenie: sługa Szatana; oszust, szarlatan ...

Wykład - Sztuka magdaleńska jako system ideologiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Sztuka magdaleńska jako system ideologiczny. Sztuka magdaleńska to przede wszystkim malarstwo jaskiniowe. Leroi-Gourham uważa, że w określonych miejscach jaskini pojawiają się odpowiadające im namalowane układy zwierząt. W tematach malarskich tego okresu przeważają wizerunki konia (powiązanego z sy...

Wykład - Tajne stowarzyszenia w Afryce i Ameryce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Tajne stowarzyszenia w Afryce i Ameryce Afryka (tajne związki nierównomiernie rozwinięte. Najwięcej i najlepiej rozwinięte są w Afryce Zachodniej. Dużo organizacji terrorystycznych, lubią zastraszać prosty lud. Organizacje często powstają pona...

Wykład - Totemistyczna organizacja kosmosu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Totemistyczna organizacja kosmosu. Zarówno świat jak i plemię są dla członków społeczeństw tradycyjnych żywe i dynamiczne. Muszą więc posiadać pewną strukturę organizacyjną. Podstawowym podziałem w obrębie plemienia są zazwyczaj dw...

Wykład - Trans szamański a halucynogeny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Trans szamański a halucynogeny w świetle doświadczeń Grofa. Stanislav Grof - czeski psycholog prowadzący w latach 1954-1967 badania nad stanami zmienionej świadomości (dalej: ASC - altered states of consciousness ) z użyciem LSD-25 - dwuetylamid kwasu lizerginowego - najsilniejsza z syntetycznych

Wykład - Współczesny kult niedźwiedzia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Współczesny kult niedźwiedzia Postać niedźwiedzia przejawia się przez systemy mityczne bardzo wielu współczesnych kultur. Jako, że jest to zwierzę bardzo podobne do człowieka (podobieństwo łapy niedźwiedzia i stopy ludzkiej, częste stawanie na 2 łapach) uznaje się, że posiada ono duszę, oraz iż jes...

Wykład - Zasada partycypacji mistycznej i logika myślenia w kulturach ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1659

Zasada partycypacji mistycznej i logika myślenia w kulturach tradycyjnych. LUCIEN LÉVI-BRUHL (1857-1939) (nurt - socjologizm): „myślenie prelogiczne”: - charakterystyczne dla mentalności „pierwotnej”, dla społeczności plemiennych - „umysłowość prelogiczna” jest inna niż myślenie racjonalne Zachodu...

Wykład - Zwierzę w szamanizmie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

Zwierzę w szamanizmie. Postać szamana nieodłącznie związana jest ze zbieraczo - łowieckim trybem życia niewielkich grup ludzkich a przez to również z wynikającym z niego stosunkiem do świata zwierzęcego. Metafizycznie identyfikuje się on z dzikimi zwierzętami zabezpieczającymi pożywienie i odzież, ...

Wykład - Zwierzęta w religiach rolników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Zwierzęta w religiach rolników. Dwa gatunki zwierząt są szczególnie ważne dla religijności rolnika: bydło (kozy, krowy) i świnia. BYDŁO: pierwszym udomowionym zwierzęciem dającym żywność była koza, jest więc wiązana z obfitością (róg obfitości). Słynne, mityczne kozy to: *Almatea - karmicielka Zeu...

Wykład - Zwyczaje pogrzebowe paleolitu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Zwyczaje pogrzebowe paleolitu Młody paleolit Od momentu pojawienia się neoantropów występują pochówki intencjonalne Przykłady: - Kultura mustierska - Afrykański Homo sapiens w Border Cave (90 tys. lat temu) pochowane półroczne dziecko w płytkim grobie, ciało posypane ochrą, dodatkowo przedziur...