Wykład - Trans szamański a halucynogeny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Trans szamański a halucynogeny - strona 1

Fragment notatki:

Trans szamański a halucynogeny w świetle doświadczeń Grofa.
Stanislav Grof - czeski psycholog prowadzący w latach 1954-1967 badania nad stanami zmienionej świadomości (dalej: ASC - altered states of consciousness ) z użyciem LSD-25 - dwuetylamid kwasu lizerginowego - najsilniejsza z syntetycznych substancji psychoaktywnych. Później, gdy utrudniono mu badania z kwasem, wymyślił technikę oddychania holotropowego, dającą podobne rezultaty.
Badania Grofa początkowo dotyczyły leczenia stanów psychopatologicznych, które rozrosły się do nowej dziedziny - psychologii transpersonalnej. Grof uważał że dzięki psychedelikom możemy eksplorować „głębiny psychiki” i ponowne przeżywanie kolejnych faz ontogenezy (zaczynając od życia płodowego i doświadczenia narodzin)
4 główne fazy ASC:
Faza doświadczeń abstrakcyjnych i estetycznych:
tworzenie się geometrycznych figur i egzotycznych mozaik, eksplozji barw i blasków ;], geometryzacja otoczenia, osób, przedmiotów, wizje rentgenowskie itd.
iluzje optyczne i zmiany własnego ciała (miniaturyzacja, rozdęcie), zmiana poczucia czasu, synestezja (przesunięcie doświadczeń receptorów jednych na inne - smaczna muzyka); magiczny charakter rzeczywistości, intuicyjny / artystyczny wgląd w naturę rzeczy
Faza doświadczeń psychodynamicznych:
wrażenia o konotacji emocjonalnej (konflikty, przeżycia z różnych okresów życia); uruchomienie pamięci fotograficznej - związanej z pokładami informacji w nieświadomości (90% bodźców)
dla potrzeb tej fazy Grof wprowadził pojęcie COEX (System of Condensed Experience) - są to konstrukcje złożone z pamięci i reakcji na określony typ doznań, razem z fantazjami - towarzyszy im ten sam nastrój i rodzaj emocji (np. klaustrofobia). COEXy tworzą się wokół negatywnych i pozytywnych wydarzeń. Ponowne przeżycie COEX-u i odreagowanie go prowadzi do głębszych zmian osobowości, jak postawa życiowa i system wartości - zawsze o charakterze pozytywnym (make love not war!) COEX-y są podstawą indywidualnej osobowości
Faza doświadczeń okołoporodowych:
proces własnych narodzin - najbardziej traumatyczne wydarzenie dla jednostki, stanowiące podstawę tworzenia systemów religijnych-szamańskich (wszystkie obrzędy przejścia i inicjacje na nich bazują)
4 matryce okołoporodowe (BMP - Basic Perinatal Matrices), najczęstsza sekwencja przebiegu: II-III-IV-I
BMP I - pozytywny okres pobytu w łonie matki: wspomnienia „dobrego łona”, ekstaza oceaniczna, doświadczenie kosmicznej jedności, raj // lub zaburzenia w łonie (choroby, wtsrząsy), kosmiczne pochłonięcie, paranoidalne wyobrażenia, sensacje fizjologiczne, spotkanie z metafizycznymi mocami, doświadczenia poprzednich wcieleń


(…)

…, kosmici), posługiwanie się obcymi językami, pisanie hieroglifów itd. spotkanie z archetypami, znalezieni odpowiedzi na wszystko;] doświadczenie Absolutu. Zmiany u osób w postrzeganiu i wartościowaniu świata po tripach:
rezygnacja z materialistycznego i mechanistycznego światopoglądu
przejście na wegetarianizm i wiara w reinkarnację
Znaczenie dla badań nad szamanizmem:
Wierciński: Wielokrotne zażycie silnego halucynogenu wprowadza w takie poznawcze wglądy w naturę rzeczywistości, które są charakterystyczne dla szamanizmu. Jedzenie kwasa powoduje więc głębokie zmiany osobowości, podobne do szamańskiej percepcji świata i zjawisk, lecz bez treningu duchowego i samokontroli dostarczają jedynie halucynacji i zaburzeń emocjonalno-poznawczych. Dowodzi to jednak, że pojęcia i symbole religijne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz