Wykład - definicja mitu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja mitu - strona 1

Fragment notatki:

Mit - definicje, cechy, rodzaje mitów
Def. E. Nowicka
„Mit jest opowieścią narracyjną, posługującą się symbolami i obrazami, ignorującą zasady logiki formalnej, dla odbiorców i opowiadających absolutnie prawdziwą, dosłowną, operującą swoistym poczuciem czasu i przestrzeni, mówiącą o sprawach wielkiej wagi (subiektywnej i obiektywnej) dla jednostki i zbiorowości, ignorującą problemy zbiorowości obcych. Tak rozumiany mit w postaci czystej występuje w społeczeństwie określanym modelowo jako sakralne, a w kulturze społeczeństw rozwiniętych posiada pewne analogie, z których najbliższa jest ideologia”.
- wg I. Strentsky'ego: „Mit jest wszystkim i niczym. Jest prawdziwą historią i fałszywą, objawieniem i złudzeniem, świętością lub profanum, jest rzeczywisty lub fantastyczny, jest symbolem i narzędziem, archetypem i stereotypem. Jest albo silnie ustrukturyzowany i logiczny albo emocjonalny i prelogiczny, tradycyjny i prymitywny albo jest częścią współczesnej ideologii. Mit mówi o bogach, ale często także o przodkach, a czasami o zwykłych ludziach”. ( twórcze)
- wg Levi - Straussa mity są wynikiem majsterkującego myślenia, zbierają do kupy różne części żeby usunąć problem, Levi - Strauss nazywa to bricolage,
- wg A. Hultkrantz'a istotą mitologii jest odwoływanie się do przeszłości, do czasu mitycznego; mit jest precedensem, nie opisem, i nie ma być zajmujący; ma dawać wiedzę, pomagać poznawać życie i jego aspekty; to, co w przyrodzie zdarza się codziennie, np., wschód słońca, staje się w micie czymś wyjątkowym i sprawczym; należy to powtórzyć, aby wydarzenie trwało nadal, w przeciwieństwie bowiem do naszej recepcji czasu historycznego, gdzie zdarzenia są niepowtarzalne i jednorazowe, jest koncepcją czasu cyklicznego zakładającego powtarzalność jako naturę rzeczy,
- wg R. Tomickiego mit można rozumieć na 3 sposoby:
węższy - mit jako opowieść; najczęściej spotykane w etnologii, folklorystyce, teorii literatury;
Cechy szczególne Etiologiczny charakter opowieści,
Czas rozgrywania się wydarzeń,
Osoby działające w postaci istot nadprzyrodzonych,
Kosmiczna i ogólnoludzka skala wydarzeń mitycznych oraz ich skutków,
rozszerzony - mit jako archaiczny światopogląd,
uogólniony - mit jako uniwersalna forma świadomości; mity są fałszywymi obrazami, kliszami, zachowaniami, które bazują na zbiorowej wierze w prawdziwość; mitu nie określa przedmiot przekazu, lecz sposób, w jaki się przekazuje - istnieją formalne granice mitu, nie ma substancjalnych; mitem staje się to, co nabiera znaczenia dla danej zbiorowości,
- mit jest narracją, którą archaizowany język i styl wyróżnia od codziennej mowy,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz