Dydaktyka - strona 32

Styl naukowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1638

w dydaktyce naukowej. Jego osią kompozycyjną są wyświetlane na ekranie - przygotowane za pomocą specjalnych...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4970

www.kwarcinski.tk dydaktyka@kwarcinski.tk Literatura podstawowa: Chryssides G.D., Koler J.H. (red.), Wprowadzenie...

Edukacja zdrowotna wykłady + ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Maria Pułtorak
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4347

z pomocy innych osób w szkole i poza nią. Etapy edukacji zdrowotnej zgodnie z dydaktyką Polską...

Jak motywować uczniów do nauki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Danuta Kossak
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2261

. W dydaktyce łącz elementy praktyczne z inspirującymi poznawczo . Metody pobudzania motywacji do nauki...

Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

bardzo przejrzystą, przydatną w dydaktyce, postać. Były to też dzieła bardzo erudycyjne. Pisane były metodą dialogową...

SUPERNAUCZANIE

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

Śląskie 1995. Niemierko B. Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990. Ostrander S., Schroeder L...

Dzienniki w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1344

DZIENNIKI W USA Krótka historia prasy amerykańskiej Dziennikarstwo przybyło do Ameryki wraz z dziennikarzami angielskimi, którzy pracowali na terenie kolonii informowały przede wszystkim o losach Anglii a nie Ameryki Kolebką prasy amerykańskiej były dwa ośrodki: Boston i Filadelfia. W Bostonie po...