SUPERNAUCZANIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SUPERNAUCZANIE - strona 1 SUPERNAUCZANIE - strona 2 SUPERNAUCZANIE - strona 3

Fragment notatki:

Szczególnie może zainteresować osoby, które poszukują alternatywnych metod nauczania. Tematem notatki jest supernauczanie, czyli rodzaj bezstresowego nauczania, które ma dawać wyjątkowe efekty. W pierwszej części notatki można znaleźć następujące zagadnienia: relaksacja, sugestia, afirmacja, doświadczenie, wykorzystanie muzyki, relaksacja mięśni przez wizualizację, mandale, pisanie ręką niedominującą, wizualne myślenie. Druga część to przygotowanie programów zajęć uwzględniających działalność artystyczną z wykorzystaniem założeń supernauczania. Opracowane zostały czynności nauczyciela w strukturze supernauczania szkolnego.

SUPERNAUCZANIE
Supernauczanie to bez stresowy system nauczania umożliwiający uzyskiwanie nadefektów uczenia się. Natomiast nadefekty uczenia się wstępują wtedy, gdy skutek pojmowany jako zmiana w uczeniu jest większy od przyczyny je wywołującej. Dzięki pełnej relaksacji, wizualizacji, afirmacji i otwartości na sugestię osiągamy stan, w którym mózg pracuje na innych częstotliwościach niż normalnie, półkule działają synchronicznie osiągając stan alfa, dzięki czemu zwiększają się możliwości percepcyjne i intelektualne, otwiera się wówczas tzw. długotrwała pamięć.
Rola relaksacji, sugestii, wizualizacji, afirmacji i uprzednich doświadczeń w supernauczaniu.
W wielu pracach podkreśla się ogromną rolę relaksacji, wizualizacji i afirmacji w odkrywaniu przez ucznia nierozpoznanego dotychczas lub ukrytego przed nim potencjału umysłowego, fizycznego, psychicznego i duchowego. Nauka współczesna wyraźnie dostrzega związek między stanem zrelaksowania, wizualizacji pożądanego wyniku a funkcjonowaniem całego organizmu człowieka. Skoro daje się to wyraźnie określić związkiem między myślą i relaksacją, między projekcją pożądanego stanu a jego osiągnięciem, to należy to uwzględnić w nauce szkolnej. Warto też zauważyć, iż tego typu związki występują na różnych poziomach i uspójnienia obrazowania językowego nie tylko w sferze mentalnej, ale również psychospołecznej i duchowej.
Relaksacja jest stanem, które umożliwia wewnętrzne wyciszenie się człowieka i otwarcie funkcji lewej i prawej półkuli mózgowej na deskrypcyjne i predeskrypcyjne obrazowanie językowe.
Sugestia (autosugestia) jest intencją, (prośbą, zaproszeniem) skierowanym w kierunku pogranicza świadomości. Aktywność tego pogranicza zależy od zrównoważenia funkcji lewej i prawej półkuli mózgowej. Przy czym im większe zrównoważenie i wyższy poziom uspójnienia funkcji lewej i prawej półkuli tym większa możliwość uzyskania nadefektów, czyli spełnienia się intencji. Człowiek funkcjonuje w trzech instancjach świadomości:
1.     Świadomość realnej - wybierającej.
2.     Podświadomości wykonawczej.
3.     Nadświadomości - samo spełniającej się.
Wraz ze zrównoważeniem funkcji świadomości i podświadomości następuje możliwość dotarcia wprost do nadświadomości, czyli instancji samo spełniającej się. O ile pierwsza instancja, czyli świadomość funkcjonuje na poziomie obrazowania deskrypcyjnego, druga podświadomość na poziomie obrazowania predeskrypcyjnego, to trzecia z nich nadświadomość funkcjonuje na poziomie obrazowania symbolicznego.
Relaksacja jako stan wewnętrznego wyciszenia, umożliwia otwarcie funkcji świadomości i podświadomości na deskrypcyjne i predeskrypcyjne obrazowanie językowe. Samo otwarcie nie jest jeszcze ich spełnieniem, potrzebna jest, bowiem sugestia, czyli intencja skierowana na pogranicze świadomości i podświadomości oraz włączenie elementu czynnego zintegrowanego zadani

(…)

… i prawej półkuli mózgowej oraz skierowanie aktywności twórczej i odtwórczej na cel wynikowy i cele operacyjne przedstawione przy pomocy zintegrowanych zadań szkolnych.
5.     Metody, form, środki dydaktyczne stymulujące i wspierające zrównoważenie, uspójnienie, transfer i partycypację struktur poznawczych i obrazowania językowego ucznia.
6.     Układ czynności nauczyciela ujęte w fazach…
…, które nie tylko zlikwiduje blokady psychiczne, umysłowe i fizyczne, ale również synchronizację fal mózgowych prawej i lewej półkuli.
4.     Określenie metod, form i środków dydaktycznych stymulujących i wspierających zrównoważenie, uspójnienie i transfer struktur poznawczych i obrazowania językowego uczniów w przestrzeni edukacyjnej.
5.     Umiejscowienie elementów treściowych w układzie czynności nauczyciela…
… wizualne (prawa półkula), wyobrażaj sobie materiał, którego się uczysz, równolegle opisując słowami to, co widzisz (lewa półkula).
Dobór właściwej intonacji i tembru głosu
Żeby dopełnić warunków harmonijnej współpracy, potrzebny jest dodatkowy element - tember głosu i intonacja. Otóż obydwie półkule mózgu mają różne upodobania, co do typu głosu, szczegółu wydawałoby się banalnego, w rzeczywistości zaś…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz