Dwunastu - strona 25

Suplement do dyplomu - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry, a jednolite studia magisterskie od dziewięciu do dwunastu...

Ewolucja twrczości Mikołaja Reja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

rozdziałów imionami dwunastu filozofów: Diogenes, Epikur, Anaksagoras, Sokrates, Teofrast, Solinus, Platon...

Augustyn

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

pytanie, czy człowiekowi jest dostępna pewność i jak jest mu dostępna. Na dwanaście wieków...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

edukacji. Jak to wszystko nastąpiło? Można to prześledzić ponieważ to kwestia ostatnich dwunastu...

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

bardzo szeroki zakres problemów, które dotyczą dwunastu obszarów, dziedzin, polityki społecznej. Karta ta stała...

Rodzaje norm międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

i pojednawcze - Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia sprzeciwu nie osiągnięto żadnego rozwiązania...